Planlæg en havedam

ny havedam
LÆS OM:

  • Adgang til havedammen

  • Grundregler for havedammen

  • Bassinkanter rundt om dammen

I planlægningsstadiet er fantasien en vigtigt faktor, og der er ingen grænser for hvad du kan lave.

Det eneste som holder fantasien tilbage er pengepungen og pladsforholdene.

Det er ikke svært at anlægge en havedam – tror de fleste.

Det er desværre ikke bare lige at grave et hul og fylde vand i hullet.

Først skal du planlægge hvor du skal have din havedam, til det kræves en del forarbejde.

Den rigtige planlægning af havedammen

En meget omhyggelig planlægning kræver omtanke, fejltagelserne er meget dyre og svære at rette bagefter når dammen først er der.

At finde den perfekte placering er næsten en umulig opgave – der findes ingen fuldendte formler.

Bassinets form er helt afhængig af din fantasi, du kan købe smukke formstøbte bassiner eller bassinfolie.

Folien er jeg personlig størst tilhænger af, for du er ikke pålagt nogle faste former som skal tilpasses din have.

Med bassinfolien bestemmer du nemlig selv formen og dybden, og du kan derved lettere tilpasse din havedam til omgivelserne.

Du kan ikke undgå at gå på kompromis med kravene til den perfekte havedam, men den følgende planlægningsliste vil hjælpe dig med at finde den potentielle placering af dammen.

Her er nogle ganske almindelige regler og idéer som er værd at læse før du går i gang med gravearbejdet.

Placeringen af havedammen i haven

Placer din havedam hvor familien har sin færden, og ikke i en afsides krog i haven.

Hvis du anlægger din havedam på det fjerneste sted i haven, vil du kun opnå at fiskene bliver bange når du nærmer dig dammen og samtidig vil du ikke få den fulde nydelse af din flotte havedam.

Hvis du derimod vælger at placere havedammen i nærheden af terrassen eller andre faste opholdspladser, vil du få vidunderlige oplevelser og nydelse af planter og fisk.

Vælges havedammens placering ved terrassen, så vil jeg stærkt fraråde at du anlægger den syd for din terrasse, det vil stort set være umuligt at se hverken fisk eller planter på grund af sollysets genspejling i vandet, sørg for at solen står bag dig når du skal se ned i dammen.

Placeringen af havedammen i haven

Grafik: Benn Ebbesen / havedammen.dk

Det bedste er at placere dammen nord for terrassen eller andre faste siddepladser i haven.

Placeringen af havedammen i haven_1

Grafik: Benn Ebbesen

En havedam har brug for sol, men for meget sol kan give algeproblemer, 5 timers sol dagligt er passende for at vandplanterne trives.

Let adgang til havedammen

En let adgang til havedammen er en fordel fordi vedligeholdelsen kræver mulighed for adgang omkring hele havedammen. Selv ved de dybeste steder bør du kunne komme tæt på.

Havedammen må ikke være placeret i nærheden af træer på grund af nedfaldne blade som kan forårsage forrådnelsesproblemer og skadelige bakterier, desuden giver det insekterne fra de nærliggende træer de bedste muligheder for at angribe dine vandplanter.

Sikkerheden ved havedammen

Sikkerheden spiller en stor rolle i anlæggelsen af dammen, specielt hvis der er børn og vand i samme miljø.

Vælg gerne placeringen af dammen hvor du kan holde opsyn med den, for at sikre mindre børn bør der sættes et solidt hegn omkring havedammen.

Havedammens form

Havedammens former der ikke nogle generelle retningslinjer for, vælg den form som efter din egen mening passer bedst til din have.

Vælger du en L-formet dam, skal du regne med at der går meget unødigt bassinfolie til spilde og dette koster selvfølgelig lidt ekstra.

Lad være med at lave udspekulerede former på din dam, for mange kurver og hjørner giver dig blot en masse ekstra arbejde samt mange problemer med folderne i bassinfolien.

Hvis du vælger at lave havedammen stor, bør du tænke på om den skal være rund eller aflang.

I en rund havedam med en diameter på 6 meter kan der være problemer med at nå ud til midten hvis du vil sætte planter der. Med et aflangt bassin kan du bedre ”servicere” havedammen uden problemer.

At besøge flere havedamscentre eller planteskoler er en yderst god idé ved planlægningen. Specielt havedamsforhandlere giver normalt en meget god vejledning om formen af din havedam.

Havedammens størrelse spiller en vigtig rolle

Lav dammen så stor som mulig, derved bliver vedligeholdelsen meget nemmere – jo mindre en dam er, jo større problemer får du.

En lille dam gror hurtigt til med planter og er svær at få i biologisk balance.

Vandet bliver for hurtigt varmt om sommeren og fryser hurtigere til om vinteren.

Min erfaring siger at en overflade på 5 m2 og en dybde på 1,3 m er en acceptabel mindstestørrelse.

Hvilken slags jord graves havedammen i 

Gravearbejde med skovl burde der ikke være nogle problemer i, er altid den første tanke en kommende havedamsejer tænker.

Men under gravearbejdet fortryder de fleste, fordi man ikke tænker på de forskellige jordlag som findes under ens have.

Havens øverste lag er altid muldjord men alt efter hvor man bor er jordlagene meget forskellige.

I Danmark findes der 3 jordprofiler, aflejrings-, ler- og sandjord.

Aflejringsjord

Findes for det meste i Midtjylland, hvor jorden er blevet sorteret af vand der strømmede for flere tusinde år siden.

Overvejende består den af sand, grus og sten.

Lerjord

Findes normalt i Østjylland og på øerne og det har mange forskellige jordlag.

Øverst oppe i jordprofilen findes muldlaget, fra 20-50 cm nede kommer der rødler, derefter kommer så gulleret og efter ca. 80 cm kommer blåleret.

Ved udgravning af bassinet er der store chancer for man at efter den første halve meter støder på ler som er hårdt som sten.

De forskellige farver på leret skyldes jernforbindelsen og mængden af tilstedeværende ilt.

Sandjord

Findes i Vestjylland som er et kystnært område. Denne jordprofil består øverst oppe af muldjord, længere nede kommer der blegsand, som er et udvasket lag, dernæst efter 70-80 cm kommer så det hårde allag, som er et noget tyndt lag og til allersidst rødsand.

For at lette gravearbejdet så inviter venner og familie på graveparty med kolde øl og en let frokost, så kan du måske være sikker på at de bliver ved lidt længere.

Ved udgravning af store damme er det tilrådeligt at leje en minigravko.

Bassinkanten

Kanterne er et problem i de fleste havedamme, alle vil gerne skjule denne grimme kant rundt om havedammen – men hvordan?

I forberedelsen skal du påregne at kanterne rundt om havedammen skal kunne bære din vægt. Vedligeholdelsen af havedammen kræver nemlig at man kan komme til hele vejen rundt.

Se også under anlæggelse af bassinkanter

Overskudsjorden

Skal indgå i din planlægning. Skal jorden bruges til opbygning af vandfald eller kupering af dammens omgivelser, eller muligvis køres helt væk?

Ny opgravet jord fylder omkring en kvart gang mere i trillebøren end før du graver det op.

Hvis du vil bruge jorden til anlæggelse af bæk eller vandfald så vær forberedt på at overskudsjorden falder sammen igen efter nogle måneder.

Vandløb/bæk

Som er lige og uden forskellige bredder er kunstige og unyttige.

Brug din fantasi, lav et spændende og kraftfuldt vandløb som giver nyttige biologiske processer samt ilt til havedammen.

Et vandløb som snor sig ned til en vandterrasse og derfra til et vandfald, kan kun give dig en fuldstændig salighed.

Husk, under arbejdet med vandløbet at der bør være nogle temposkift i vandet, via forskellige bredder og forhindringer.

Læs mere om Planlægning af havedammen 3 del – Før du laver en havedam

Copyright © 2003-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk