Nøkkeroser i havebassinet

Odorata var.rosea – rød

Vanddybde                           40-10 cm Plantestørrelse                       5-12 cmLÆS MERE

Poul hariot – rød

Vanddybde                           30-60 cm Plantestørrelse                       7-10 cmLÆS MERE

Pygmaea alba – hvid

Vanddybde                           10-30 cm Plantestørrelse                       5-10 cmLÆS MERE

Pygmaea helvola – gul

Vanddybde                           10-30 cm Plantestørrelse                       5-6 cmLÆS MERE

Pygmaea rubra –  rød

Vanddybde                           10-30 cm Plantestørrelse                       3-6 cmLÆS MERE

Red spider – rød

Vanddybde                           30-70 cm Plantestørrelse                       8-14  cmLÆS MERE

Rose arey – ren rosa

Vanddybde                           30-60 cm Plantestørrelse                       6-10 cmLÆS MERE

Virginalis – kridhvid

Vanddybde                           30-80 cm Plantestørrelse                     12-18 cmLÆS MERE

Nøkkerose i din havedam

Nøkkerosen er ikke en åkande, men er i familie med åkandetypen.

Planten er havedammens skønhed med store flotte blomster.

Også i små havedamme er der plads til en nøkkerose, da der også findes dværgsorter.

Blomsten holder i ca. 3 til 5 dage, så visner den bort.

Nøkkerose blomstringstid

juni – september

Nøkkerosen hårdførhed

– Tåler ikke at fryse til på havedammens bund og heller ikke vandplask fra springvand.

7 gode råd om nøkkerosen

* Flydeblade på nøkkerosen udvikles først ved vandtemperaturen over 10-12 grader

* En nøkkerose dækker normalt overfladen med 1,5-2 gange den dybde den er plantet i

* Vokser bladene op over vandoverfladen, så er nøkkerosen  placeret på for lavt vand

*  Nøkkerosen har brug for mindst 6-8 timers sol for at blomstre smukt

* Fordi nøkkerosen vokser hurtigt, kræver den god plads i havedammen

* Nøkkerosen modvirker algedannelse ved at give skygge på vandoverfladen

* Formering og omplantning  af nøkkeroser skal ske tidligt om foråret, og absolut ikke senere end midten af juli

Ved køb af Nøkkeroser

så vær opmærksom på:

At rodstokken (rhizomet) er hård og fast

At skud er begyndt at dannes

At der er et godt rodnet på rodstokken (rhizomet),  og det må ikke være sammenfiltret

Salgsbeholderen egner sig ikke som plantekurv, nøkkerosen vil kvæles og rådne efter kort tid.

Derfor skal nøkkerosen omplantes i en plantekurv/trådkurv inden den sættes i havedammen.

Sådan omplanter du nøkkerosen

Plantekurven bliver efter nogle år for lille og nøkkerosen skal så omplantes til en større kurv.

Nøkkerosen skal omplantes på en anden måde end andre vandplanter.

Fordi der er brug for en særlig behandling  af nøkkerosens jordstængler, ved plantning.

Sådan planter du en Nøkkerose, se videoen

Din nøkkerose tages op af havedammen.

Rødder som er vokset ud af plantekurven, skæres af for at lette arbejdet med at få den ud af kurven.

Bank på kurven og løsn rodstokken (rhizomet) forsigtigt med fingrene.

Skyl rodstokken fri for jord/ler, i en spand.

Det er normalt at gamle rodstokke lugter som rådne æg.

Når du kigger nærmere på rodstokkens spids vil du se at der er nye skud og på nogle af disse er der blade.

I den anden ende er der en del råddenskab og der er ikke noget som vokser ud.

Fjern forsigtigt alt råddent og skær rodhårene af nogle cm fra rodstokken.

Lad de friske skud blive på.

For at forebygge forrådnelse kan du strø lidt aktivt kul eller trækul på snitfladerne. (Jeg har aldrig brugt aktivt kul og mine nøkkeroser vokser og trives fint)

For at forhindre at jorden skylles ud i vandet, skal den nye plantekurv beklædes med et plantetæppe, som når et par cm over kurvens kant.

Plantekurven fyldes to tredjedele op med speciel havedamsjord, denne består af mindst 80% ler.

Rodstokken  lægges vandret og rodhårene trykkes forsigtigt ned i jorden.

Søg for at nye og gamle skud peger opad.

Plantes rodstokken lodret ned i jorden som en pæl, vil det forhindre dens vækst og du risikerer den visner.

For at sikre at nøkkerosen får en kraftig vækst, lægges der en speciel vandplantegødningskugle i jorden.

Gødningskuglen skal lægges så tæt på rodstokken som muligt – uden gødning vil bladene blive små og den får ikke de kraftige blade som normalt er kendetegnet for planten.

Kurven efterfyldes med jord op til kanten, jorden trykkes ganske let til omkring planten.

Skær det overskydende plantetæppe af på højde med plantekurvens kant.

Hvis det er en stor plantekurv bøjes plantetæppet indad, men jorden i potten må ikke dækkes helt af tæppet fordi der skal være masser plads til at nye eller gamle skud kan komme op af jorden.

Læg sten eller Lavasten ovenpå.

Gennemvæd planten i et kar med vand, så undgår du at bassinvandet bliver beskidt ved nedsænkningen i havedammen.

Når alle luftboblerne er væk og jorden er gennemvædet, kan din nøkkerose sættes ned i dammen.

Deling af nøkkerose

Rodstokken vokser sig stor gennem årene,  derfor har du mulighed for at få endnu flere af disse smukke planter – ganske gratis.

Der dannes vækstpunkter (øjne).

På hver af disse vækstpunkter er der et lille blad eller to.

Skær langs rodstokken under vækstpunktet så noget af rodstokken hænger sammen med det nye skud.

Den afskårne rodstoks sårflade gnides med aktiv kul, dette forebygger infektion.

For at få den bedste vækstbetingelse plantes hver plantedel i hver sin potte med en god speciel lerholdigt jord til havedam.

Sæt potterne ned i en bakke med vand så den afskårne rodstok er lige under vandoverfladen.

De afskårne plantestængler må først sættes ud i bassinet når de har skudt rødder i potterne.