Undervandsplanter

Vandstjerne – Potamogeton crispus

 • Blomstringstid...... maj-juni
 • Vanddybde............ 10-50 cm
 • Plantestørrelse..... - cm
 • Formering................ -
 • Hårdførhed............... -
 • Den danner et lysegrønt tæppe på vandoverfladen. LÆS MERE

  Undervandsplanter – vandplanter

  Er planter som placeres på bunden af dammen, helst i en plantekurv da plantens rødder ellers vil forankre sig på dammens bund, hvilket gør det svært at få planten op for evt.  deling, omplantning eller udskiftning.

  Undervandsplanterne kan ikke stå oprejst på land, nogle af dem vil tåle at bryde over overfladen, mens andre vil tørre ud i forbindelse med luften.

  Undervandsplanter er normalt gode til at forbedre vandkvaliteten i bassinet.

  Fiskene benytter den også, fordi den er et godt gyde- og gemmested.

  Det er en god ide at have flere forskellige arter undervandsplanter i havedammen, dette er med til at sikre et korrekt iltnivea og forbedret vandkvalitet, hele året.

  Hvordan du planter dine undervandsplanter

  Køb aldrig en vandplante som er eller ser vissen ud, den vil vokse alt for langsomt og havedammen får ikke gavn af den.

  Kun en art i hver plantekurv, ellers risikerer du at de stærkt voksende arter skygger for de mindre og langsomt voksende planter.

  Undervandsplanten skal holdes våd fra indkøbsstedet og indtil du udplanter den.

  Pas på at planten ikke er i fri luft længere end allerhøjst nødvendigt, mens du omplanter undervandsplanten fra salgsemballagen til din netkurv.

  Større fisk kan vælte en lille kurv, selv med en velvoksen plante. Sørg for at undervandsplanten er forankret godt og grundigt i en bred og flad plantekurv, så står den stabilt under vandet.

  Er plantekurven ikke tætmasket, så er det en god ide at lægge et plantetæppe i, for at undgå at jord/ler siver ud i havedammen.

  Læg også en tung sten i kurven for at sikre den ikke vælter.

  Brug speciel vandplantejord

  Brug kun den specielle vandplantejord eller ler, som kan købes hos havedamsforhandlerne.

  Hos forhandleren kan du få hjælp til blandingsforhold af jord og ler til undervandsplanten du køber.

  Når du planter planten, så sørg for at plantens skud er over jorden.

  Put først jord/ler i netkurven, stik huller i jord/ler og plant stiklingerne i hullerne,  tryk jord/ler godt fast omkring planten.

  Du kan  lægge groft grus eller ral ovenpå jorden.

  Fjern overskydende plantetæppe.

  Vandet bliver grumset når du sætter ny til plantede kurve ned.

  Du kan med fordel sætte kurven i en balje vand og gennemfugte jorden først.

  I staten skal nye undervandsplanter stå på lavt vand, så fotosyntesen kan komme i gang ved hjælp af sollys

  Undervandsplanten skal altid stå under vand

  Den skal dog altid stå helt under vand, også på lavt vand.

  Når den så begynder at gro kan du efterhånden sætte den gradvis dybere, indtil den er i den rette dybde.

  Køb dine vandplanter i Super Koi

  Super Koi, Koldekildevej 15, 4000 Roskilde har et stort udvalg af undervandsplanter.

  De er også gode til at vejlede om hvilke planter netop din havedam kan få god gavn af.

  Få en god oplevelse ved at besøge Super Koi og se deres 3000 m² udstilling af alt til havedamme.