FORHANDLERE

Alger typer

Algerne benytter solens ståler for at kunne optage næringsstoffer fra vandet.
Ved store algeforekomster kan der efter en nat opstå iltmangel i havedammen, fordi det er om natten algerne forbruger ilten fra vandet.
 

Alger arter

Der findes tusindvis af forskellige algearter i ferskvand. Derfor er de delt op i grupper efter bestemte karakteristika.

Grønalger:
Denne gruppe indeholder ca.6000 arter.
Trådalgerne som vi alle sammen kender, tilhører denne algegruppe.
De kan på de varme dage formere sig eksplosivt i næringsrigt vand.
Grønalgerne fremkommer i størst antal om sommeren.

Furealger:
Der findes omkring ca.200 arter af denne type.
Den fremkommer normalt ud på sommeren og kan ses som en grøn- eller brunfarvning af vandet, specielt når grønalgerne aftager i mængde. På grund af deres langsomme vækst, og det at de foretrækker næringsfattigt vand, er de kun sjældent til gene i havedammen.
Under denne gruppe findes der også nogle Blågrønbakterier, nogle af disse arter kan ved store mængder danne giftstoffer. Hvis masseforekomst forekommer, skal du ikke bade i dit havebassin.

Bekæmpelse:
En UV-belysning af vandet, kombineret med et biofilter.
UV steriliser vandet med et specielt ultraviolet lys, hvorved algerne bliver ude af stand til at formere sig og derved dør ud.

Kriselalger:
Der findes omkring 5000 arter, både som svævede og fastsiddende alger.
Svævealgerne vil fremstå som noget brunligt i vandet.
De fastsiddende kiselalger ses ofte som en brun belægning på sten m.m..
Største forekomster af kiselalger fremkommer mest om forår og efterår.

Gulalger:
De Disse Guldalger tilhøre en mindre algegruppe på ca. 800 arter
Visse arter danner gulbrune, slimede trådagtige totter, der har en karakteristik lugt af sild, En anden art lugter som agurk.
De trives bedst om vinteren selv under isen og i næringsfattige vande. De kan ved stor forekomst påvirke sigtdybden, og oftest vil vandet kunde synes gul/brunt.
De er normalt ikke til gene i havedammen.

Kemiske midler
Anvend ikke kemiske algemidler til alge bekæmpelse, det fjerner kun algevæksten midlertidigt. Algerne vokser frem igen efter en lille pause, og du står igen med det samme problem som før.
Kontroller af og til pH-værdien, bør ligge mellem 6 og 7.5

Algernes fjender.
Flydebladsplanter : Vandpileurt, Vandaks og Liden andemad.
Blæreroden hjælper mod grønalgerne

Vandskudsplanter som er havedammens rengøringskompani,
her høre også Vandpesten under.

Ilttilførsel
Sørg for, at der hele året rundt er tilstrækkelig udluftning og ilttilførsel til dammen via en luftpumpe, eller en lang rislen/plaskende bæk.
Når vandets tempertur stiger, falder vandets iltindhold imidlertid og det betyder, at varme, stille sommernætter bliver iltindholdet reduceret, især i bassiner, der er tæt besat med fisk og planter. et pludseligt fald i barometerstanden, som det f.esk. sker inden et tordenvejr, kan have lignende effekt

Fjern synlige alger alger med hånden eller med en sløv børnerive.

Af Benn Ebbesen – www.havedammen.dk
 


 

Trødalgebørste til at fjerne alger i havedammen

med holbart nylonhoved til trådalger

 

Trådalgebørste fra Hozelock.

Teleskopisk børste til fjernelse af trådalger fra din havedam.

  • Indstillelig håndtagslængde fra 60 cm til 180 cm
  • Holbart nylonhoved til indsamling af trådalger

 

 

Læs mere på havedammen-shop.dk

 

 

 


 

 

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk