FORHANDLERE

Biologisk filter til almindelige havedamme

Det biologisk filter understøtter den naturlige nedbrydningsproces som foregår i dammen.
Det medvirker til at fjerne giftige stoffer og rense vandet. 

 

Diverse typer filtre

For at det biologiske filter kan arbejde effektivt skal vandet passere nedenstående 3 forskellige filtermedier:

Mekanisk filter fjerner faste partikler som findes i vandet. Det generere i første omgang en optisk renhed, senere hen kan det frigive uønskede næringsstoffer i vandet.
Det første filtermedie er normalt en grovsporet filterskumplade som fanger de største og groveste partikler. Det findes også som børster i plastik. Derefter kommer vandet gennem en eller flere finsporede filterplader som tager de lettere partikler såsom fækalier, slam og UV-belyste alger.

 

Hvis du kun bruger finsporet filtermedie må du regne med oftere at rengøre filterskumpladerne. En kombination af grove- og finsporede filterplader giver en lettere rengøring og tilstoppes ikke så hurtig.

Kemisk filtrering er med til at opløse affaldsstoffer og nogle organiske stoffer. Gennem tilsætning af Zeolit eller Aktivt kul kan vandets sammensætning renses for kvælstoffer og andre skadelige stoffer.


Biologisk filtrering
er en slags bakteriefilter. Der forgår en nedbrydningsproces, hvor de gode bakterier nedbryder de dårlige bakterier. Ved nedbrydningen af det giftige ammonium, som er et affaldsprodukt fra fiskene, omdannes dette til den giftige nitrit som igen hurtigt omdannes til nitrat. Hele denne nedbrydningsproces kan kun foregå, hvis der er tilstrækkeligt med nitrobakterie i filteret. I filteret bruges plastikbiomedie, sintret glasmedie 
eller  Kaldnes biomediaerneSe videoen med kaldnes K3 i filtret Trinamic
Klik her - (1,2mb)


 

windows media player


Der findes mange typer biologiske filtre på markedet i dag og det kan være svært at overskue dem alle. Generelt bruger fabrikanterne samme metode med mekaniske, kemiske og biologiske filtreringer.

I nogle er der monteret en UVC-lampe som belyser algerne. De mest brugte og billigste er de små sorte firkantede kasser, hvor vandet kommer ind foroven og ud igen i bunden af kassen. Disse filtre er svære at skjule fordi de skal stå oppe på jorden ved siden af bassinet.
Beskrivelsen af diverse biologiske filtre er kun generel og du må huske at der er forskel på fabrikanternes produkter. På de fleste biologiske filtre gives en klartvands-garanti.

Rislefiltre er normalt det de fleste bassinejere med små bassiner bruger. I de små sorte billige kassefiltre opnås en god biologisk og mekanisk filtrering. Vandet risler ned over forfilteret som består af børster eller skumgummi, det rislende vand over filtermediet tilføjer ilt til gavn for den bakteriekultur som nedbryder de skadelige bakterier.
Kassefilteret skal stå oppe på jorden, fordi indgangsslangen kommer ind fra toppen og vandet render ud ved bunden. Filteret kan til tider være svært at skjule i en busk eller lignende. I de lidt dyrere modeller er vandets udløb forovnen, hvilket betyder at det delvis kan graves ned og skjules.


 

  

 1. Vandet kommer ind øverst i kassen igennem et sprøjterør som ilter vandet ved oversprøjtning på skum eller børstefilteret.
   
 2. De grove partikler bliver opfanget af skum-/børste filteret som udskiller større faste stoffer.
   
 3. Skummediet tager mindre partikler og bliver fyldt af nyttige bakterier.
   
 4. Vandet passer forbi plastikmediet, som også de gode bakterier sætter sig på.
   
 5. Vandet løber ud af bunden og ned i dammen.
   


 


 

Tøndeformede biofiltre er lettere at gemme/kamuflere fordi formen er rund og de er grønne.Har normalt et skumgummifilter og mange biologiske filtermedier af plastik.Det skal ofte rengøres fordi filteret kun har en filterskumplade til at fange de grove partikler. De fine partikler slipper igennem og lægger sig som slam på bunden af tønden.Vandet kommer ind foroven og ud ved bunden. Filteret bør stå på jorden i nærheden af dammen. Kan også fås så udløbet sker fra toppen, dette filter kan derfor graves halvt ned eller gemmes bag et vandfald. Foto : Aqua Nautica

Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk