FORHANDLERE

Fiskesygdomme generelt

Der er 3 forskellige årsager til at en fisk bliver syg, dens immunforsvar, foderet og vandmiljøet. Lad os først se på fiskens immunforsvar og vandmiljøet.

Dårligt vandkvalitet

Når vi har valgt at have fisk i damme, må vi tilpasse miljøet efter fiskene og ikke omvendt. Har vi ikke tilpasset miljøet efter fiskene, eksempelvis forårsaget af dårligt vandkvalitet, lavt iltindhold eller bare stærkt svingende temperaturer, kan dette fremkalde stress eller en langsom død for fiskene.

Da vi både skal have respekt for vores fisk og samtidig påskønner et velfungerende havebassin i dette ugunstige miljø, bør vi observere fiskenes adfærd og deres udseende. For at kende vores fisk bør vi vide lidt om hvad der gør dem syge.

3 forskellige årsager til en fisk bliver syg, immunforsvar, foderet og vandmiljøet.

Lad os først se på fiskens immunforsvar og vandmiljøet.


I et sundt vandmiljø bliver fisken udsat for forskellige former for sygdomsbærende bakterier, såsom parasitter, svamp og bakterier. Her har fisken ingen problemer med dens immunforsvar, men hvis der kommer en spontan masseforekomst af de sygdomsfremkaldende bakterier, eventuelt på grund af en hurtig miljøændring, vil fiskens slimlag som er en slags skjold mod disse bakterier blive betydeligt svækket. Spørgsmålet er så - hvorfor denne miljøændring svækker fiskens immunforsvar.
 
Du har sikkert hørt ordet stress i forbindelse med sygdomsramte fisk. Ordet stress forbinder vi med at man have travlt på arbejdet men fisk går jo ikke på arbejde. Stress har en helt anden betydning for vores fisk end vi normalt opfatter det.
 
Jeg vil heller oversætte ordet ”stress” til ”mijløændring”, for det er et ord som de fleste forstår.
 
Men jeg kan jo ikke lave fagsproget om så derfor benytter jeg stadig udtrykket ”stress” i på denne hjemmeside. Stress forekommer på en fisk når den udsættes for nogle ugunstige faktorer såsom kraftigt udsving i vandkvalitet, iltmangel, eller for stor fiskebestand i bassinet (dvs. for mange fisk som går på ”toilettet”). Når en fisk udsættes for disse ugunstige forhold vil der opstå nogle fysiologiske ændringer inde i fisken. Biokemien i fisken vil ændre sig for at forsvare sig imod de nye forhold i bassinet. Desværre bliver fiskens immunforsvar nedsat under sådanne biokemiske ændringer.
 
Som havedamsejer er det vigtigt at du sørger for at vandkvaliteten er i orden, hvis du ikke passer på vil det helt sikkert straffe dig senere.
 
De fysiologiske ændringer i fisken foregår også når du ofte ”roder” i bassinet eller bassinet får gentagne besøg af fiskehejren eller katten. Hvis fisken stresses kortvarigt, har den ganske gode chancer til at holde disse sygdomme på afstand.


 

Fodret har også en helt afgørende rolle for at fiskens immunforsvar er intakt. For at forebygge  sygedomme er det vigtigt at give sine fisk en alsidig og nærende kost. Et kraftigt kvalitetsfoder med masser af vitaminer giver dog ingen garanti for at dine fisk ikke bliver syge. Hvis du fodrer dine store fisk med et specielt foder til fiskeyngel - fordi du lige skal bruge over halvdelen af dåsen op, så kan du være helt sikker på at dine fisk bliver syge. Smid hellere det foder ud som ikke er beregnet til den type fisk du har i dit bassin


 

 

 

Fisk fra forhandlere
Næsten alle de mails som jeg får, handlede for flertallets vedkommende om sygdomsramte fisk over hele landet.
Jeg tror at alle forhandlerne havde periodiske problemer med deres fisk, hvor de var kommet til at sælge syge fisk, Heldigvis fik de fleste kunder erstattet deres fisk, men
desværre har jeg også hørt at kunder mistede mange penge, fordi de ikke fik erstatning.
 
Det er meget svært at bevise om de syge fisk stammer fra forhandleren eller fra ens egen havedam. Som regel er det en tillidssag mellem kunden og forhandleren.
Men uden at forsvare forhandlerne er der desværre også folk som køber fisk, uden at checke deres eget bassinvand.
Jeg har fået nogle mails fra folk som har købt fisk, selvom deres vand er grumset eller helt grønt vand. De kan desværre ikke forstå at deres nyindkøbte fisk bliver syge.
Vandkvaliteten er nu engang altafgørende for fiskene helbred. Hvis en fisk bliver syg efter 3-4 uger, kan jeg godt forstå at forhandleren afviser en erstatning.
 
Mit råd er:
Når du skal købe dyre fisk, så tag en af dine fisk fra dit bassin med til forhandleren. Her kan forhandleren tage et skrab af den og mikroskopere det. Det er den eneste måde man kan være helt sikker på at dine fisk ikke fejler noget. Denne metode viser dog ikke alt,
men næsten - såsom virus m.m. skal der tages blodprøver. Det er dog yderst sjældent at disse ting forefindes.
Samtidig bør du tage en vandprøve med til forhandleren for at checke vandkvaliteten. Bare det mindste udsving af vandkvaliteten, betyder at der er chancer for at fiskene hurtigere kan blive syge af dit bassinvand.
Når skrabet og vandtesten er i orden, kan du med god samvittighed købe de dyre fisk.
Når du benytter denne fremgangsmåde, minimerer du tvisten mellem dig og forhandleren.
Der er nogle forhandlere som kræver betaling for "skrabet" på dine fisk. Men det er en lille pris i forhold til det tab som du muligvis vil få, når dine gamle og nye fisk bliver syge.
Nogle vil sikkert mene at det er en for omfattede procedure,"bare" for købe nogle fisk. Ja - hvis det er guldfisk eller andre småfisk. Men ikke når man ofrer et par tusinde kroner eller mere. Disse penge kan hurtigt gå tabt hvis der er bare den mindste ubalance i vandet
eller ved fiskenes helbred.


 

Men så kommer vi til en anden problemstilling, når nu de nye fisk kommer hjem i bassinet, kommer der en flok måger og bombarder havedammen med små ulækre klatter, - hvem har så problemet?.


 

Jeg tror, uden at have videnskabeligt bevis for påstanden, at forhandlerne er så opsatte på at have "friske" fisk -  at deres bassinvand bliver steriliseret så meget at der ikke er en eneste bakterie tilbage i deres salgscontainere.
Når så de nyindkøbte fisk kommer i vores bakterifyldte havedamme, kan fiskenes immunforsvar ikke genkende disse "naturlige" bakterier, derfor bliver fiskene hurtigere angrebet af sygedomme.


 Tilbage til oversigten om : Sygdomme på vores fisk

Copyright © 2003 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk