FORHANDLERE

Nitrit og Nitrat i havedammen

I vandet foregår der en konstant forvandlingsproces. Affaldsstoffer fra fisk, planter, foderrester, ect. bliver normalt nedbrudt af bakterier. Under denne proces opstår der en giftig Nitrit, som derefter bliver omdannet til forholdsvis uskadelig Nitrat.

 

Den uskadelige Nitrat kan i store mængder dræbe fiskene

da høje koncentrationer påvirker transporten af ilt i blodet i fisken.


Så længe der er tilstrækkeligt med ilt i vandet og du har et godt biofilter foregår denne proces uden problemer
I tilfælde af at denne proces stopper, vil den giftige Nitrit, med en lille koncentration på 0,1mg pr. liter medføre en stresspåvirkning på fiskene, de får et tykkere slimlag, nærmest gråligt, og der kan forekomme fine tynde røde streger langs fiskenes kroppe - ligesom blodudtrækninger.
En Nitrit på 0,2 mg pr. liter kan være dødelig for fisk.

Nitrat/Nitrit indholdet må derfor ikke være for højt. Overproduktion af affaldsstoffer fører direkte til øget algevækst, tilstedeværelsen af disse stoffer kan måles med testsæt og elektronisk måler.
Nitrit bør ikke forefindes i mængder som kan måles!
 

Årsag til for høj Nitrit/Nitrat værdi

 • Havedammen belastes hårdt af for mange fisk.
 • Kraftig fodring, som giver overskud af foderrester.
 • Døde planter og blade på bunden af dammen.
 • Dammens filtre rengøres for ofte, den biologiske proces kommer derfor aldrig i gang.
 • Nyanlagt havedam, hvor den biologiske balance endnu ikke er oprettet.
 • Udskiftning af gammelt filter til nyt.
 • I lavvandede havedamme opstår der ofte iltsvind i varmt vejr.


Hvad kan du gøre, når der er Nitrit og Nitrat problemer

 • Udskift 2/3 af vandet snarest. Helst et par gange indefor 14 dage.
 • Fjern nogle af fiskene. (Der må højst være 1 cm fisk pr. 10 liter vand)
 • Hæld et bassin-præparat i filtret, såsom Bio stabil eller Mikro start.
 • Hvis du ikke har et filter, så anskaf dig et.
 • Først og fremmest er det vigtigt, at finde frem til årsagen
  og fjerne problemet ellers virker disse førstehjælpsmetoder ikke.

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk