FORHANDLERE

Regnvandstønde frarådes til opfyldning af havedam

Regnvand skader ikke fiskene, men at opsamle regnvandet direkte fra tage og tagrender vil påføre havedamme nogle uønskede partikler og stoffer. Typisk vil regntøndevandet blive brugt til efterfylding af havedammen på meget varme sommerdage

Hvorfor?

Spørgsmålet er om det er klogt at bruge vandet? Vandet er opvarmet af den bagende sol og er derfor blevet ”dårligt”. En stor mængde vand fra tønden vil give havedammen nogle problemer så du måske alligevel skal efterfylde med postevand.
Vandets totalhårdhed er en vigtig faktor som har en stor indflydelse på et stabilt vandmiljø.

Hårdt vand har en god bufferevne, hvilken betyder at pH-værdien ikke påvirkes nævneværdigt, dvs. der er mange ioner i vandet.

Blødt vand er ionfattigt og har en dårlig bufferevne. Det bliver hurtigt surt (under pH 7) og skaber en dårlig vandkvalitet.

Regnvand som opsamles i en regnvandstønde, er ”blødt vand” og dermed surt.
Hvis du har en regntønde, bør du efter en lang tørkeperioder vente indtil regnen har vasket de værste urenheder af taget før du opsamler regnvand i tønden. Du bør aldrig opsamle vand fra tage med tagpap da disse kan indeholde giftstoffer. Husk at fjerne gamle blade og snavs fra tagrenden.


Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk