Alba – hvid nøkkerose

Er karakteristisk med de store runde flydeblade, under disse dannes der salatagtige blade.

’Alba’ har behov for meget plads og er derfor ikke beregnet til almindelige havedamme, men til store naturdamme.

Alba – hvide blade

Vanddybde 100-200 cm
Plantestørrelse 7-12 cm