Ankerorm på fisk

Ankerorm forårsaget af Lernaea

Ankerorm på fisk i havedammen

Ankerorm

Ved en observation af fisken kan du se en tynd orm som stikker 1-2 cm ud fra kroppen.

Fiskens adfærd kan være normal, men i perioder kan den lave spontane svømmebevægelser og kan gnide sig mod fast underlag.

Ankerormen:

Ankerormens livscyklus er ca. en måned med en temperatur på omkring de 20 grader celsius.

På dens forkrop har den en slags anker som bevirker at den kan bore sig ind i fiskens hud og via ankeret sidde fast på sin vært.

På dens bagkrop sidder 2 ægsække som stikker udenfor fiskens hud.

Ankerormen slipper æggene og disse falde ned på havedammens bund.

Æggene klækkes og ud af hvert æg kommer der en ny parasitunge, som ikke ligner sin moderparasit.

Nu har disse nye ankerorme en lille uges tid til af finde den første fisk som offer.

De små ankerorme udvikler sig over flere stadier før de kommer til at ligne deres moderparasit.

Ankeorme er en af de mest almindelige orme-smittebærere.

De ankerorme som ses på fiskens krop er oftest hunner, hannerne har en kortere levetid på grund af at den dør efter en parring.

Behandling af Ankerorm:

Dette er en lidt tidskrævende behandling da fisken skal i saltbad og have fjernet ormen med en pincet.

Derefter skal den i karantæne og havedammen skal behandles.

Den sygdomsramte fisk skal tages op og puttes i saltbad, hvor 1 gram salt tilsættes pr. 10 liter vand.

Fisken må højst være i saltbadet i 5-10 minutter.

Derefter lægges den på et meget vådt håndklæde og efterses for Ankerorm.

Da ormen sidder meget fast, og skal fjernes, må der tages et godt greb om pincetten.

Dette gøres ved at tage fat i ormen helt nede ved indboringsstedet og langsomt trække bagud.

Det åbne sår som ankerormen har efterladt, skal behandles med et bakteriedræbende middel.

Når alle parasitterne er fjernet flyttes fisken over i karantænebassinet.

Her skal fisken være i lidt over 14 dage, hvor du kan observere den.

Hvis der kommer nye angreb, skal pincetten frem igen.

Copyright © 2003-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk