Engkabbeleje gul og hvid

Engkabbeleje gul

Foto: Summa fra Pixabay

Engkabbeleje (gul) – Caltha palustris

En god plante at starte med i dit havebassin.

Planten fortæller med sine klare, gule, store blomster (2-3 cm) at dit havebassin er kommet til live igen efter vinterens mørke.

Den danner tykke dybgule puder og kan også danne blade og blomster under vandoverfladen.

Efter afblomstringen af de gule blomster, står den flot med sine grønne blade langt hen i efteråret.

Planten er en klassiker i rodzonen eller i sumpbedet fordi den opsuger meget næring fra vandet. Trives i fuld sol og kan brede sig meget. Planten kan deles under hele vækstperioden.

Engkabbelejen er en plante som jeg holder meget af, jeg har dem i rodzone og vandløb.

I det tidlige forår kommer der som regel en del alger i havedammen fordi den biologiske proces ikke er startet op endnu, plantens næringskrævende rødder er perfekte til at bekæmpe disse alger.

Den kan ikke fjerne algerne men holde dem skak indtil det biologiske filter er kommet i gang.

Blomstringstid
april-juni
Vanddybde
0-5 cm
Plantestørrelse
30-40 cm
Formering
sideskud, deling
Algebekæmper
ja
Hårdførhed
Meget god


Engkabbeleje – hvid – Caltha palustris alba

Engkabbeleje hvid - Superkoi

Planten må ikke forveksles med den gule Engkabbeleje, disse to planter er meget forskellige.

Den hvide Engkabbeleje er langsomt voksende og er i nogle tilfælde svær at få i gang, den tåler ikke udplantning i vand men skal helst plantes i fugtig jord over vandoverfladen.

Dens blomstring kan vare længere end den gule Engkabbelejes

Blomstringstid
april-juni
Vanddybde
0-2 cm
Plantestørrelse
15-30 cm
Formering
Deling
Algebekæmper
nej
Hårdførhed
God