Hjemtransporten af fisk

Sådan fanger du din havedamsfisk og transportere fisken – Se video

Når fisken skal transporteres hjem, er det vigtig at den ikke får stress eller iltmangel.
Når fisken er fanget er fisken stresset og bruger derfor mere ilt end normalt.

Læs mere under videoen

 

koi karpe i transportpose

Foto: Benn Ebbesen / Havedammen.dk

Hvis du bor i nærheden af forhandleren skal transportposen med fisk, fyldes med en tredjedel vand og resten luft.

Ved en længere transport skal forhandleren puste ilt fra en iltflaske ned i posen.

Store fisk må ikke kommes i samme pose, de skal i hver sin pose.

Under transporten bør posen med luft lægges ned, da den størst mulige vandoverflade optager bedre ilt end en lille overflade.

Koi i transport pose

Foto: Benn Ebbesen / Havedammen.dk

Hvis det ikke er muligt at lægge posen ned, så har forhandleren leveret for lille en transportpose.

Hvis fisken har hurtige gællebevægelser, er det tegn på iltmangel.

Transportposen må ikke ligge i et varmt bagagerum, varmen gør at fisken forbruger mere ilt.

Læg et f.eks. et tæppe eller håndklæde over posen under transporten så fisken får det mørkt, så vil den blive mindre stresset.

Udsætning af havedamsfisk

Når forhandleren fanger din fisk fra salgscontaineren, kan det ikke undgås at fiskens slimlag bliver beskadiget.

For at komme et ”plaster” på såret så slimlaget hurtigere kan bliver gendannet, bør der komme en lille sjat ”Bassin start” i posen.

Luk posen igen og læg den på vandet, så får vandet i posen samme temperatur som havedammens vand.

Udsætning af ko i havedam

Foto: Benn Ebbesen / Havedammen.dk

Efter ca. en halv time åbnes posen og du blander vand fra havedammen meget forsigtig i posen.

Brug en kop til påfyldningen, efter hver kop du har hældt i skal du vente lidt før næste påfyldning.

Når posen er fuld lægges posen vandret i vandet så fisken kan svømme ud.

Ved udsætning i varmt solskinsvejr bør du åbne posen så fisken kan få ilt, des varmere vandet er jo mindre ilt er der i transportposen.

Her følger du den samme procedure med en halv time i vandet og påfyldningsmetoden.

Temperaturforskellen i havedammen og transportposen

Temperaturforskellen mellem vandet i transportposen og vandet i havedammen må aldrig være over 3-4 grader.

Hvis fisken får et kuldechok kan den få stress, og på grund af stressen, er der store muligheder for at fisken bliver syg.

Ved udsætning af koikarper vil disse virke meget sky i starten, de gemmer sig for det meste ved bunden.

Hvis familien jævnligt opholder sig ved havedammen vil de efterhånden blive tillidsfulde i deres nye omgivelser, med lidt tålmodighed er det muligt at gøre fiskene så tamme at de kommer og spiser af hånden.

Copyright © 2004-2020 Benn Ebbesen