Fiskeigler

Fiskeigler forårsaget af Piscicola geometra

På fisken kan der være nogle ganske få røde mærker som stammer fra sugemærker fra igler.

Når iglen sidder på fisken, vil du bemærke at der er en brunlig aflang tråd på fiskens hud (må ikke forveksles med ankerorm).

Ved svære igleangreb vil fisken udvise en form for sløvhed.

Årsag til fiskeigler

Ofte kommer iglerne fra planter er taget fra naturen og sat i dammen.

Eller hvis du har fået fisken fra en anden havedam.

Iglerne kan med lethed finde en ny vært og derved kan det blive et alvorligt problem.

Formering af fiskeigler

Iglen lever at fiskens blod, den sætter sig på fisken og kan opholde sig et par dage på sin vært.

Når den er ganske mæt forlader den fisken men vender frygtelig tilbage når sulten melder sig igen.

Fiskeiglens formering forgår ved at den lægger æg på planter eller andet underlag.

Efter æggene er klækket, søger de små nye vampyrer efter en fisk hvor de kan suge blod og udvikle sig til nogle større igler.

Behandlingen af fiskeigler:

En gang om ugen skal der bruges Formaldehyd 30%, gentag behandlingen efter behov.

Hvis du også bruger Malakitgrøn kan dette give en dobbelt virkning, det skal blandes med vand før tilsætning.

Midlerne er giftige på hud og ved indånding.

Kontakt en dyrlæge!

Copyright © 2003-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk