Fisketuberkulose

Fisketuberkulose forårsaget af Mycobakterier

I starten af sygdomsforløbet vil fiskens appetit være nedsat og senere vil den få en eller flere af følgende symptomer, skælrejsning, ophævet bug, udstående øjne, tab af farve, sårdannelser og flossede finner. Da symptomerne kan forveksles med andre sygdomme, må en fagmand åbne fiskens bug for at konstatere tuberkulosen. Det som en fagmand typisk vi se efter, er nogle små lysebrune klumper fordelt rundt i fiskens organer.

Årsag:
Kan være en følgesygdom fra andre sygdomme eller dårlig vandkvalitet.

Behandlingen:
Ved svære angreb findes der ingen effektiv behandling. Hvis angrebet er mildt bør fisken sættes i karantæne og man skal straks finde og behandle årsagen til den dårlige vandkvalitet. Muligvis kan Sulphafurazole eller Terramycin som er antibiotika have en heldig indflydelse på tuberkulosen.

Vær opmærksom! :
Fisketuberkulosen kan smitte mennesker, derfor er det vigtig at have en god personlig hygiejne og bære hansker som beskytter hænder og arme når disse skal dyppes i inficeret bassinvand, eller du skal røre ved en fisk med Fisketuberkulose. Hvis du har rifter eller små åbne sår – er risikoen stor for at du bliver smittet. Tuberkulosen kan give stærke smerter i de inficerede rifter eller sår og er yderste vanskelig at komme af med igen.

Copyright © 2003 Benn Ebbesen / Havedammen.dk