Guldemde og Blåemde

blåemde

Copyright Fotograf : F. Ingemann Hansen / www.akvariefotografen.com

Guldemde og Blåemde er perfekte til underholdning.

De opholder sig ofte lige under vandoverfladen og er derfor meget synlige.

I en mørk havedam vil jeg ikke anbefale den blå- og marmorerede emde, den mørkeblå farve falder for meget i med vandets farver, især når de betragtes ovenfra.

Emder som er marmorerede er heller ikke nær så intense i farverne som guldemden.

Guldemden

Guldemde på havedammen.dk

Copyright Fotograf : F. Ingemann Hansen / www.akvariefotografen.com

Derimod er guldemden et godt valg til havedammen og jeg er personligt glad for disse livlige fisk.

Dens lange, smalle, torpedoformede krop gør den til en udmærket svømmer.

Guldemden er på ryggen orange til gul.

Hvis den er opdrættet på de varme sydlige breddegrader vil den være helt gullig og næsten metallisk.

Kommer Guldemden fra nordligere egne vil den fremstå som orangefarvet med lidt sorte plamager.

Emdens finner kan være fra transparente til det mere rødlige.

Siderne er lysere end ryggen og under bugen er den hvid til sølvfarvet.

Dette ses især når solen skinner og der kommer nogle små lysglimt fra vandet.

Når emder udsættes i havedamme

Når emder udsættes i havedamme med andre fiskearter vil der i starten opstå en del forvirring blandt de andre beboere.

Emder er nogle hurtigsvømmere fisk og dette vil i starten få de andre fisk til at trække sig tilbage.

Det kan tydeligt ses ved fodringen hvor de andre fisk vil virke noget sky, men bare rolig, efter et stykke tid vil der opstå normale tilstande igen.

Emden trives bedst som stimefisk så hvis der udsættes for få emder holder fisken sig sky nede mellem planterne på bunden af havedammen, derfor er det bedst at have 8-10 stk. emder.

 

En emdestime trives bedst med:

I en emdestime trives f.eks. Koikarper, Regnløje, lille Rudskalle og Rødskaller.

Emden som enkeltindivid vil først og fremmest søge selskab blandt andre fiskearter og er derfor meget tolerant overfor andre fisk i bassinet.

Den roder ikke i bunden som guldfisk er tilbøjelige til og er normalt nataktiv.

Foder til andre typer fisk kan den sagtens acceptere selvom der findes specielt emdefoder.

Mine guldemder spiser gerne det synkende størfoder og som regel er det dem som kommer først til fodret.

Da emden er en rovfisk og en glimrende jæger er den altid på jagt efter insekter på vandoverfladen såsom myggelarver, fluer, krebsdyr, orme og bløddyr.

De kan også let forgribe sig på fiskeunger.

Når du sidder ved bassinet i aftenskumringen kan du både høre og se disse fisk snappe efter insekter.

Størrelsen er 30–50 cm, max 60–80 cm i havedamme. I naturen ca. 1 meter.

De sælges oftest som små fisk, men med rigelig og afvekslende kost kan de i store havedamme komme op på en størrelse på ca. 50 cm.

Guldemder og blåemder bliver først kønsmoden som 3-årig.

Den gyder mellem maj og juni måned og æggene er ca.1,5 mm store.

De er klæbrige og sætter sig fast på planter og sten, efter nogle dage bliver de ca. 40.000 æg klækket.

Som alt andet yngel bliver størsteparten spist af fisk eller går til grunde under andre forhold.

Iltindholdet skal være meget højt og den kan tage skade hvis iltindholdet falder, f.eks. ved torden, overskyet og lummert vejr.

En luftpumpe vil være nødvendig under sådanne forhold.

 

Her kan du købe din Guldemde og Blåemder i Super Koi

Tilbage til havedamsfisk

Copyright © 2003-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk