Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er:

Biodiversitet henviser til det samlede omfang af mangfoldighed i levende organismer på Jorden, herunder planter, dyr, svampe og mikroorganismer. Det omfatter variationen inden for arter, genetisk variation inden for hver art og de forskellige økosystemer, hvor disse organismer eksisterer.

Biodiversitet spænder fra mikroskopiske organismer, som f.eks. bakterier og encellede alger, til komplekse planter og dyr. Den omfatter alle niveauer af økosystemet, fra jordbundens mikroorganismer til de forskellige planter i en skov og de dyr, der lever i den.

Biodiversitet er afgørende for Jorden og dens økosystemers funktion og stabilitet. Den giver en række økologiske tjenester, herunder bestøvning af afgrøder af insekter, rensning af vand ved hjælp af vådområder, regulering af klimaet og forsyning af fødevarer, medicin og materialer til mennesker.

Desværre er biodiversiteten i fare på globalt plan på grund af menneskelige aktiviteter som habitatødelæggelse, klimaændringer, forurening, overudnyttelse af naturlige ressourcer og indførelse af invasive arter. Bevarelse og beskyttelse af biodiversitet er afgørende for at sikre planetens langsigtede overlevelse og trivsel for både mennesker og andre levende organismer.

 

Hvorfor er det vigtigt med biodiversitet

Biodiversitet er afgørende vigtig af flere årsager:

 • Økosystemtjenester:
  Biodiversitet understøtter en bred vifte af økosystemtjenester, som er afgørende for menneskers overlevelse og trivsel. Eksempler inkluderer bestøvning af afgrøder af insekter, pollinering af blomster, naturlig skadedyrsbekæmpelse, nedbrydning af organisk materiale, vandfiltrering, luftrensning og stabilisering af klimaet. Disse tjenester bidrager til fødevaresikkerhed, rent vand, ren luft og generel økosystemstabilitet.
 • Genetisk mangfoldighed:
  Biodiversitet omfatter også genetisk variation inden for hver art. Genetisk mangfoldighed er vigtig, da det tillader organismer at tilpasse sig ændringer i miljøet, modstå sygdomme og opretholde sunde bestande. Hvis en art har lav genetisk mangfoldighed, er den mere sårbar over for miljømæssige trusler og har vanskeligere ved at tilpasse sig.
 • Økosystemstabilitet:
  Økosystemer med høj biodiversitet har tendens til at være mere stabile og modstandsdygtige over for forandringer. Mangfoldigheden af organismer i et økosystem bidrager til at opretholde næringskredsløb, energiflows og økologiske processer. Hvis en art eller en bestemt gruppe af organismer forsvinder, kan det have vidtrækkende konsekvenser for hele økosystemet.
 • Økonomisk værdi:
  Biodiversitet har også stor økonomisk betydning. Mange industrier er afhængige af naturlige ressourcer, der stammer fra biodiversiteten, såsom landbrug, fiskeri, skovbrug og farmaceutisk industri. Turisme og rekreation er også ofte baseret på naturlige økosystemer og dyreliv.
 • Æstetisk og kulturel værdi:
  Biodiversitet beriger vores liv på en æstetisk og kulturel måde. Mange mennesker finder glæde og inspiration i at observere og interagere med forskellige former for dyreliv og naturlige landskaber. Biodiversitet spiller også en vigtig rolle i kulturelle traditioner, kunst, litteratur og religioner over hele verden.

Opretholdelse af biodiversitet er afgørende for at sikre en bæredygtig fremtid for både mennesker og planeten som helhed. Ved at bevare og beskytte biodiversiteten kan vi opretholde økosystemernes funktion og sikre vores egen velfærd og overlevelse.