Hvad er en Parasit på en havedamsfisk

Parasit på fisk i havedammen

Tegning: PondTeam

Parasitter på fisk i havedammen

Parasit er en betegnelse for planter og dyr som optager næring fra andre levende organismer.

Med andre ord en som lever gratis på andre dyr, også kaldes en snylter.

Alle dyr har mere eller mindre en parasit på eller i sig.

Nogle er ganske ufarlige, mens andre i store mængder er direkte livstruende.

Den mest almindelige form for sygdomsangreb på fisk er nemlig parasitten.

Der findes encellede parasitter (protozoer) og flercellede (metazoer) og så er der dem som lever inde i fisken (endoparasiter).

Dem som lever uden på fisken, er også dem som vi lettest kan observere, de hedder i fagsproget ektoparasitter.

De udvendige parasitter vil ofte genere fisken så meget at den ryster sig, eller klør sig på et fast underlag.

Når du har observeret en fisk som har en unormal adfærd skal der sættes ind med det samme.

Lad være med at vente et par dage med behandlingen så kan det muligvis være for sent at redde din fisk.

De indvendige parasitter er meget svære at opdage og behandlingen er vanskeligere, da parasitten er beskyttet inde i fisken.

Tilbage til Syge fisk kategorien