Medicinering på fisk

Medicinering på fisk

Foto: Artem Podrez from Pexels

Medicinsk behandling vil altid øge stressfaktoren hos fisken.

dvs. en kraftig miljøændring.

Vi kan sammenligne det med at vi mennesker får Penicillin og efter kuren er vi blevet mere modtagelig for andre sygdomme.

Derfor er det vigtig at holde ekstra øje med fisken under en medicinbehandling.

Når du hælder medicin i vandet, er det vigtig at vide hvor mange liter vand der er i bassinet, ellers risikerer du at over- eller underdosere dine fisk.

Ved en overdosering dræber du ikke alene de sygdomsfremkaldende organismer, men også fisken.
Med en underdosering risikere du at parasitterne bliver resistente overfor medicinen og gentagen behandling vil derfor ikke hjælpe.

For at medicinere en havedam, er der nogle betingelser som skal opfyldes, f.eks. skal iltmængden være meget høj for medicinen tærer en del på ilten i vandet.
Dette kræver en god og kraftig luftpumpe.

Alt filtermateriale bør fjernes, lad pumpen køre for at opretholde cirkulationen i havedammen.
Filtermaterialet rengøres og lægges i en balje med vand, hæld noget medicin i for at fjerne eventuelle parasitter som findes i filteret.
Når behandlingen er færdig rengøres filtermaterialerne grundigt og monteres igen i filteret og pumpen.

Der er nogle fiskearter som er yderst følsomme overfor medicin f.eks. stør, sterlet og guldemde.
Jeg hældte engang medicin i dammen, støren gik fuldstændig i ”panik” og svømmede i høj fart ind i bassinets sider, som om den var blind.
Heldigvis overlevede støren min daværende uvidenhed. Så vær derfor varsom med medicinsk behandling.

Behandling med medicin på meget kolde dage vil forlænge behandlingsmetoden betydeligt.
Fiskens stofskifte sænkes meget under de kolde perioder og den er ikke så modtagelig overfor medicin.
Derfor må du regne med at behandlingstiden forlænges yderlige.

Læs mere om medicinbehandling af havedamsfisk