Ozongenerator i havedam

Ozongeneratoren i loft

Ozongeneratoren i loft Foto Benn Ebbesen

OzongeneratorOzongeneratoren er en metode til at fjerne/afblege den brune humusfarve i vandet som kommer fra alm. jord, Spagnum, tørveklynger, Byghalm, nedfaldne blade, fiskens fækalier og overskydende foder.

Ozongeneratoren holder også et mere stabilt miljø vedrørende parasitter og bakterier i vandet.

Ozonanlægget er IKKE beregnet til at fjerne alger med, dette lader sig bedst gøre med en UV-C enheds belysningen af vandet.

Jeg har set og hørt fra andre havedamsejere at Ozonanlægget virker helt fantastisk.

Ozongenerator l havedam

Ozongenerator i havedam

Hvordan fungere ozonanlægget

For at ozonanlægget skal fungere skal man benytte et specielt ozon UV-rør, som normalt har en bølgelængde på ca.185nm.

I sin enkelhed går metoden ud på at sende atmosfærisk luft (via luftpumpe) forbi det specielt fremstillet UV-rør som er i ozongeneratoren og videre ned i vandet.

Ozonen kan derfor herved bedre afgives til vandet.

Hvor stort skal ozonanlægget være.

Der en mange faktorer som skal tages med i en samlet betragtning, såsom vandvolumen i bassinet, samt den organiske materiale mængde som er i vandet og som også kontinuerligt bliver tilført havebassinet.

De ozongeneratorer som kan købes i dag bruger generelt fra 15 watt til 100 watt i timen, og hertil kommer luftpumpen som bruger fra 25-80 watt i timen.

ozongenerator til havedammen

Ozongenerator – Foto Benn Ebbesen

Tommelfingerregel ved udregning af watt forbrug:

ca. 1 watt per kubikmeter ved et let belastet bassin.

ca. 2 watt per kubikmeter ved et hårdt belastet bassin.

Det vil sige, hvis du har et hårdt belastet havebassin på 25 kubikmeter skal du bruge en ozongenerator på 50 watt.

Eksemplet kan kun bruges som en lille vejledning, fordi der er forskellige ozon fabrikattyper af generatorer.

Der er nogle brugervejledninger som er mangelfulde og er skrevet på et uforståeligt fremmedsprog.

Vigtige sikkerhedsregler:

1.
Du må ikke se direkte ind i et tændt UV-rør, det forårsage forbrænding af øjnene ved et enkel kig på ganske få sekunder.

2.
Når UV-røret er tændt skal også luftpumpen være tændt, fordi luftpumpen fungere også som en afkøling i ozongeneratoren.

Monter luftpumpen og ozongeneratoren sådanne at når ozonanlægget tændes, tændes også luftpumpen samtidigt.

3.
Monter Ozongeneratoren sådanne at der ikke må kommer vand ind under hætter eller lignende.

Husk på at der er stærkstrøm

Hvis du ikke har brug for en Ozongenerator men en UV-C enhed til at fjerne svævealger kan de købes her