Undervandsplanter til havedam – Guide

Hvad er en undervandsplanter i havedam

Undervandsplanter er planter, der vokser helt eller delvist nedsænket i vand i en havedam eller vandhave. Disse planter spiller en vigtig rolle i at opretholde en sund økologisk balance i dammen og skabe et attraktivt miljø for fisk og andre vandlevende dyr.

Nogle eksempler på populære undervandsplanter til havedammen inkluderer:

  1. Vandpest: En hurtigt voksende plante, der producerer ilt og fungerer som en god ilter for fisk og andre dyr.
  2. Hornblad: En undervandsplante med fine, grene blade, der er nyttige til at reducere overskydende næringsstoffer og alger i dammen.
  3. Vandranunkel: En smuk, blomstrende undervandsplante med skinnende, grønne blade og hvide eller lyserøde blomster.
  4. Vandskræppe: En høj plante med blade, der flyder på overfladen og rødder, der når ned i bunden af dammen, hvilket gør det til et godt valg for at give skygge og dække til fisk.

Det er vigtigt at vælge undervandsplanter, der er passende til størrelsen på din havedam og dens specifikke miljøforhold. Overvægt af planter kan føre til iltmangel i vandet, mens for lidt kan føre til overvækst af alger. Det er også vigtigt at overveje planternes væksthastighed og evne til at sprede sig, da nogle planter kan blive invasiv og overtage dammen.

Undervandsplanter i havedammen

Disse undervandsplanter skal placeres på bunden af bassinet – i en plantekurv, deres rødder tjener for det meste kun til forankring så planterne ikke flyder op til overfladen.

På grund af deres lave vægtfylde bliver planterne holdt oprejst under vandet.

Undervandsplanterne har ikke noget stort indhold af cellulose i sig og kan derfor ikke stå oprejst på land.

Nogle undervandsplanter vil bryde vandoverfladen, mens andre kan tørre helt ud hvis de kommer i forbindelse med luften.

Undervandsplanterne kaldes også for ”havedammens rengøringskompagni” og er generelt gode til betydeligt at forbedre vandkvaliteten i bassinet.

Samtidig benytter fiskene planten som et godt gyde- og skjulested.

Du bør have så mange forskellige arter undervandsplanter i bassinet som muligt for at sikre dig et korrekt iltniveau og en forbedret vandkvalitet året rundt.

Om dagen optager planterne næringsstoffer og kuldioxyd fra vandet, om natten forbruger de ilt.

 

Plantning  af  undervandsplanter

Anskaf dig kun sunde planter, undlad at købe en plante hvis den ser lidt vissen ud, dens vækst vil være meget langsom og du vil ikke få gavn af planten.

Plant kun én art i hver kurv, så de stærkt voksende arter ikke skygger for de mindre og langsomt voksende planter.

Fordelen ved plantekurve er at du uden problemer kan rokere rundt med planterne.

Hold planten våd efter indkøbet og indtil udplantningen.

Når du omplanter fra salgsemballagen til netpotten må planten aldrig befinde sig i fri luft længere end højst nødvendigt.

Undervandsplanten skal forankres grundigt i en bred, flad plantekurv så den står stabilt under vandet.

Planten har en stor opdrift og store fisk kan let vælte en lille kurv med en velvoksen plante.

Hvis du ikke har en meget tætmasket kurv bør du lægge et plantetæppe i plantekurven, så jorden ikke siver ud af kurvens masker.

Læg derefter en tung sten i kurven så den ikke kan vælte.

Det jord og ler som du bruger skal være speciel vandplantejord eller ler som du kan anskaffe hos havedamsforhandleren.

Forhandleren kan også fortælle om jord-/ler-forholdet til netop din plante.

Når den fugtige jord er kommet i kurven så brug en plantestok eller din finger til at lave huller med.

Stik derpå bundter af stiklinger eller planter ned i hullerene, husk plantens vækstpunkt (skud) skal være over jorden.

Tryk jorden fast omkring roden indtil den er forankret godt.

For at holde på jorden kan du lægge groft grus eller ral ovenpå.

Klip det overskydende plantetæppe væk langs kurvens kanter.

Hvis du sætter ny tilplantede plantekurve direkte i dit bassin vil vandet blive grumset.

Dette undgås ved først at sætte kurven i en balje med vand så jorden gennemfugtes.

De nyplantede undervandsplanter skal i begyndelsen stå på ret lavt vand, så de kan komme i gang med deres fotosyntese i sollyset.

På det lave vand skal planten altid stå helt under vand.

Efterhånden som planten vokser kan du gradvis flytte planten ud på dybere vand indtil den rette dybde er nået.

Læs mere om vandplanter generelt

 

Køb dine undervandsplanter HER