Pure Sludge Bomb: Forebyg slam i din havedam

pure sludge bomb mod slam i havedammen

Selvom Pure Sludge Bomb er effektiv til at nedbryde slam og organisk affald, kan den ikke fjerne et tykt lag slam fra bunden af en havedam.
Men den kan være et effektivt værktøj til at forhindre, at slam ophobes og dannes i fremtiden.

Sådan hjælper Pure Sludge Bomb med slam i havedammen:

 • Nedbryder organisk affald:
  Pure Sludge Bomb indeholder gavnlige bakterier og enzymer, der nedbryder døde blade, fiskefoderrester og andet organisk affald. Dette forebygger dannelse af slam.
 • Forbedrer filterets funktion:
  Når organisk affald nedbrydes, belastes filteret mindre. Dette resulterer i et renere og mere effektivt filtersystem.
 • Stimulerer mikrobiel aktivitet:
  Pure Sludge Bomb fremmer en sund mikrobiologisk balance i dammen. Dette øger den naturlige nedbrydningsproces og reducerer slamdannelse.

For at fjerne et tykt lag slam:

 • Manuel fjernelse:
  Den mest effektive metode til at fjerne et tykt lag slam er manuel fjernelse. Dette kan gøres med en slamsuger eller et net på en stang.
 • Havedamsstøvsuger:
  Der findes forskellige typer af Havedams slamsuger, der kan fjerne slam fra bunden af dammen.
 • Kombiner Pure Sludge Bomb med Pure pond Bomb
  Som er i en pakker som hedder Pure Duo Pack

For at opnå de bedste resultater, kan du kombinere Pure Sludge Bomb med andre metoder til at bekæmpe slam.
Dette kan omfatte:

 • Regelmæssig vedligeholdelse af filteret
 • Fjernelse af døde blade og andet organisk affald fra dammen
 • Brug af en skimmer til at fjerne overfladeskum

Konklusion af Pure Sludge Bomb:

Pure Sludge Bomb er et effektivt værktøj til at forhindre slamdannelse i havedammen.
Ved at kombinere Pure Sludge Bomb med Pure pond Bomb eller med  andre metoder, kan du holde din dam ren og klar.