Sår på fisk

Hvis fisken har sår er det oftest en følge af et bakterieangreb.

Disse bakterier laver huller i fisken hvori bakteriearterne danner giftstoffer.

Den angrebne fisk får store åbne sår og der kan i nogle tilfælde ses en rødmen ved basis af finnerne.

Ved et kraftig angreb er der mulighed for at store dele af vævspartiet henfalder og fiskens spiselyst mindske kraftigt.

For at konstatere typen af bakterien må der en mikroskopisk undersøgelse til.

Hvis der er tvivlsspørgsmål om behandlingen,

bør der behandles mod Aeromonas bakterien da dette det er den mest udbredte årsag til angrebet.

I mange tilfælde skyldes det en dårlig vandkvalitet eller en for stor fiskebestand.

Læs også om Sår omkring fiskens øje