Skimmelsvamp

Skimmelsvamp på fisk

Skimmelsvamp forårsaget af Sarprolegnia og Alchlya

Når fisken er angrebet med skimmelsvamp vil det i starten begynde med en hvidlig vatlignende belægning på det angrebne område på kroppen eller finnerne.

Har svampen siddet der i længere tid, vil belægningen skifte farve fra hvid til brunlig eller cremefarvet.

Årsag Skimmelsvamp

Svampen kommer normalt efter en følgesygdom som er forårsaget af bakterieangreb,
ødelagt slimlag eller sår som fisken har pådraget sig i dammen.

Svampen:
Saprolegnia og Achlya er egentlig ikke en parasit som kun angriber dødt væv.

I starten er svampen ganske ufarlig, men kommer den i nærheden af det levende væv
og samtidigt breder sig vil svampen være dødsens for fisken.

Den sender nogle lange tråde (Hyfer) som er dannet af svampens celler, ind i de vitale dele af fisken.

Behandling af Skimmelsvamp

Der findes mange anerkendte midler i handelen mod svampeangreb, disse midler er ofte baseret på Malakitgrønt (Malakitgreen), Phenoxethol, Kobbersulfat, Kaliumpermanganat eller Metylenblåt.

Hvis det er en enkel fisk som er angrebet kan den komme i et saltbad med en saltopløsning på 2–5%, i 5-10 minutter.

Lav aldrig din egen diagnose og behandling før du har talt med en fagmand eller dyrlæge
Tilbage til Fiskesygdomme

Grundlæggende betingelser for at få fiskene til at trives