Spraybars – hvad er det

 

 

 

 

 

 

Spraybars skrevet af Sven Palvig

Her er spraybars løftet op, så der er plads til en Bakki Shower under.

Det kan bare laves af nogle åbne bakker med filtermateriale.

Hvis det skal være en Bakki Shower, skal det være Bacteria House Media. Men man kan også bruge Leca nødder, Keramisk skum, Aquarock og lignende.


Der er brugt 110 mm. kloakrør. Det er vigtigt, at bruge rør, der ikke er for tynde, da de yder alt for meget modstand.
Pumpen kan jo ligeså godt i disse tider, hvor energi koster, yde så meget som muligt for den samme strøm.Hvis pumpen yder 10.000 liter pr. time, bør rørdimensionen derfra mindst være på 63 mm.Det kan være godt nogle gange, at sætte mere vand igennem sit filter, fordi behovet varierer

Hvordan virker det

1.

Det kan være i forårstiden, hvor der kan være behov for UV belysning, så kunne man føre vandet tilbage over en Spraybars, som simpelthen er et rør med huller i, der er placeret over vand niveau.

UV lys yder en del modstand, så pumpen yder mindre flow; og hvis den kun bruges i kortere tid, er det bestemt en fordel, at have den på en separat linje.

Pumpen kan udrustes med et for filter, der selvfølgelig giver lidt ekstra arbejde med rensning.

2.
Det kunne være, at man ville benytte sig af spraybars, i den varme tid, hvor der fodres med mere kraftigt foder godt med proteiner i.

Måske kombineret med silkelarver.

Her er der en større belastning af vandet grundet de flere næringsstoffer.

Det vil også betyde en mindre afkøling i den varmeste tid samt en forøgelse af ilten i vandet.

I den varmeste tid rummer vandet mindst ilt.

Man bør ikke have for lange rør, så der kan henstå vand, der bliver til anaerobe forhold og der kan komme svovlbrinte.

3.
Det kan være, at man har områder, hvor der opbygges snavs over tid, også selvom man ikke bruger grus eller sten på bunden af vores damme.

Vi bruger ikke sten eller højst begrænser brug af sten, fordi de opsamler skidt i vandet, og giver grobund for Aeromonas og Pseudomonas bakterier i vandet.

De bakterier kan give finderåd, kan angribe vævet når finderne er rådnet væk.

De bakterier er altid i vandet, men forhåbentlig i begrænset mængde.

Et frø der lander på vandet, indeholder bakterier f.eks. Aeromonas og Pseudomonas.

Men vigtigt er det, at modvirke opbyggelse af slam på bunden, kroge i hjørnerne, bio filter osv.

Det kan være grobund for parasitter. Der kan komme anaerobe forhold, hvor der sker en opbyggelse af svovlbrinte H2 S.

Det samme kan også ske med aerobe bakterier, at der kommer svovlbrinte.

Så er det, man kan placere en gammel pumpe, der ikke mere er kraftig nok som hovedpumpe.

Den kan bruges sporadisk for at fjerne det stillestående vand og sende det tilbage i en spraybars.

4. Spraybars tilføre vandet ilt.

Det modvirker også, at vandet bliver overmættet med ilt, som det kan ske i dybe damme med ilt sten placeret på bunden.

Vand der iltes over vandoverfladen, kan ikke optage for meget ilt.

Og for meget optaget ilt i vandet, vil blive reduceret, på denne måde.

Ja der kan ske det i sjældnere tilfælde, at vandet kommer til at indeholde for meget ilt og samtlige andre gasser, hvilke kan betyde at vores Koi de dør.

For megen ilt i vandet kan også skyldes mange planter.

Så ilt kan reduceres med ilt.

Har man f.eks. en lavvandet sø med en dybde på

 

1,5 meter vil iltindholdet ligge på en 85 % mætning(opløst ilt – DO) og der skal meget til at hæve det til 90 %. Men på dybere vand f.eks. 240 cm er det nemmere at få for meget mætning af vandets luftindhold.

Og det kan svømmeblæren på Koi ikke lide.

Det er sådan, at for filteret, den mekaniske del, skal helst have vandet til at passere langsomt, så det organisk snavs kan opsamles.

Her tænkes på Vortex, der fanger mere, jo langsommere vandet roterer.

Men også andre forfiltre kan have gavn af langsommere vandføring.

Men den biologiske del kan vandet føres hurtigt igennem. 1,5 minutters opholdstid er nok.

Vand der ledes ud 5 cm over vand niveau giver mindre modstand en det tilbageføres under vandoverfladen.

Og det er lige meget, om det er 10 cm. under overfladen eller 50 cm.

Så man kan jo ligeså godt løfte det tilbage og få lidt mere flow på, eller løfte det yderligere for endnu bedre udluftning og iltning.

Det er problematisk at tilbageføre vand over overfladen i den kolde tid, da vandet kan fryse til is.

Men er det kun i den varme tid er det oplagt at bruge en Spraybars eller at gå videre og bygge et Trikle filter, med filtermateriale over vand niveau.

Man kan jo også vælge at isolere rundt om, der bruges i den kolde tid.

Så det var en ide man kan have i tankerne, hvis man vil gøre lidt ekstra.

Mvh.
Sven Palvig