Stør i Canada

Stør i Canada – DVD 50 min + ekstramat. 5 min

Hvis du tror, at støren blot er en tung doven fisk, der altid svømmer stille rundt nede ved bunden … så tager du fejl!

Vi er i Fraser River i Canada og her er den fisk, der er én af de hårdeste og bedste fightere man overhovedet kan fange som lystfisker.

Selv en 100 kilos stør kan foretage meterhøje spring
… se bare her i filmen
… det er noget af det vildeste fiskefilm du nogensinde har set.

Følg den svenske storfisker Jörgen Larsson på dette utrolige fiske-eventyr.

I filmen landes der adskillige stør på over 100 kilo, samt en enkelt fisk, som bare er meget større end alle de andre … !

Filmen er fyldt med fiske-drama, stemningsfulde naturscener og gode fisketips.

Ekstramateriale 5 min:
Turleder Jörgen Larsson fortæller om det rigtige grej og agn til fiskeri efter stør.

Du kan købe den på Web-shop  Klik her

Anmeldelse af video: Stør i Canada

Af Benn Ebbesen – Havedammen.dk
Jeg er ikke fritidsfisker men alligevel blev jeg fascineret af denne storslåede film.
Historien om den udrydningstruede stør i Fraser River er så velfortalt at man faktisk ikke bemærker at det er en film for fritidsfiskere.

Fred Helmer er filmens guide og på hans sympatiske måde fortæller han om den totalfredede stør i Fraser River,

hvor man i 2001 startede et mærknings- og registreringsprojekt via ”Catch & Release”,
dette er blevet til 20.000 registrede stør, så fredningsprojektet er blevet en succes.

Med denne film får man et indblik i størens natur og hvor stor den kan blive.

Så hvis du ikke er fritidsfisker, men bare en lille smule interesseret i støren, er dette en film som er værd at se.

Hilsen
Benn Ebbesen
Havedammen.dk

Anmeldelse:
af Per Jacomo www.123nu.dk/lystfiskeri

En film lige i øjet

Endnu en film fra Niels Vestergaard´s hånd i form af en på mange måder historisk perspektiveret fiskefilm efter den berømmelige stør i Canada

Indledningsvis får du på denne film mulighed for, at gå i vælgemode, d.v.s. gå direkte ind og få set og afspillet filmen,
men også gå til “grej til turen”, “rejseinfo”, “trailers”, “forlaget SALAR”, “fiske-feber”
.. Men men lad os først se på

Mine oplevelser over 50 minutter og lidt til
En flot stør kaster sig ud af vandet og der sejtrækkes på bedste vis.
En kort stund tænker jeg i stortorsk på Øresund, da fisken tillige fanges fra båd og med multihjul og kort (8 fods) forholdsvis kraftig stang.
Stangen bøjer og det tunge “pumpefiskeri” er i vælten, når Niels stille og roligt fortæller os ind i British Columbia, byen Chilliwack og floden Fraser River med videre..

Heldigvis – med respekt for Øresundstorskefiskeriet – får filmen hurtigt karaktér af noget helt andet fiskeri og andre fiskeoplevelser,
ligesom fortællingen omkring den formentligt mange millioner år gamle fiskeart Stør stille får en over i
…. drømmeland og nye spændende rejse- og fisketure.

Catch & release er i spil, når der tales om fiskeri efter stør, hvilket i øvrigt generelt er tilfældet, når du fisker i British Columbia (enkeltkroge og modhageløse er dagsorden!).

Fred Helmer er turens fiskeguide og han trives fint i samspil med den berømmelige svenske storfisker Jörgen Larsson hen over de 50 minutter denne film varer.

Fred er kendetegnet ved at kende sit fiskevand og kan personligt fortælle langt over 30 år tilbage omkring fiskeriet efter Sturgeon *
– hos os kaldet Stør – i Fraser River og Harrison-systemet, hvilket sætter det hele i flot perspektiv,
når vi nu taler om fiskeri efter “forhistoriske” fisk såsom støren.

Med rolig gemyt og saglighed fortæller han omkring fiskeriet i nu´et som i fortiden, ligesom vi bliver informeret omkring fiskegrejets sammensætning,
hvor glidetackel, 30-50 lbs stænger, multihjul, stang i stangholder og lakserogn som agn er i spil. Så kort kan det på mange måder beskrives, men filmen viser også… at det skal opleves!

Stør, større og størst
Ingen tvivl om, at der i forhold til stør kan tales om størrelser, som sjældent ses og opleves i ferske vande – ja, mig bekendt ingen ?
– ligesom svenske Jörgen Larsson ved sin første stør udtrykker omkring fisken “en fascineret skabning, den forhistoriske fisk” o.s.v.

De store fisk scannes i øvrigt, ligesom kyndige Fred måler og minutiøst rapporterer de enkeltestående fangster, som er et led i den bevaring af støren,
som vi alle er tjent med. Fred viser i øvrigt i mange sekvenser en professionalisme og tilgang til fiskeriet som fisken og en fin respekt for vores moder natur.

Det tilkendegives i øvrigt fra Fred´s side, at 20.000 fisk er blevet mærket gennem de 8 år som projektet omkring mærkning, scanning med videre har fundet sted,
ligesom det oplyses, at bestanden af stør er steget med over 20.000 fisk over en 4-årig periode. En bevisførelse – som det også kendes for de 5 laksearters vedkommende i British Columbia
– på, at Catch & Release (C&R) kort og godt, betaler sig.

De mange og store fisk ser du i øvrigt på filmen fanget i fint samspil med herlig baggrundsmusik, hvor “cowboy-agtige” toner og glimt i øjet og store smil trives på fineste vis.

Omkring “de store fisk” ser vi i øvrigt en fisk, der virkeligt går “sine egne veje”
og hér ses det klart, at mine indledningsvise bemærkninger omkring sammenligning med Øresundsfiskeri efter torsk er
og bliver fejlagtig og dybt uretfærdig. sådan er det.

Fisk på 2,35 meter og omkring de 110 kilo tilsiger “glem” Øresund og Jörgen må trods sine store gevinster rundt omkring i verden give sig
.., i øvrigt under flere seancer i filmen.

243 cm. lang og 120 kilo ser tillige dagens lys i form af endnu en velproportioneret stør,
hvorefter Fred blandt andet kan fortælle om, at støren måske kan blive op til 150-200 gammel (take that !).

Eksempelvis regner han og andre med, at en fisk på en 330 cm længde formentligt har rundet sit 150. år..uhadadadadada.
(Tænk engang hvis vi andre kunne blive så gamle og så have så megen saft og kraft i os..)

Hvad med oplevelser .. iøvrigt
Jo, filmen er “andet end fisk og stør”, idet du suges med på filmen omkring det at opleve naturen i samspil med fiskeriet,
ligesom der filmisk vises sæler, ørne, døde laks som har udstået “deres kampe”, bjerge og “sne på toppen” …

Når jeg så hér reflekterer over fiskeriets “type”, så lugter det alvorligt af “big game-fiskeriet”, men forlov omkring de store have,
så er naturen hér tættere på og meget mere “mangfoldig” og nærværende…Det er en film, som viser en god dispositionering omkring det at fiske og hvorfor?

Fights er i højsædet men retfærdighedsvis så er der også meget andet og når der tales om fights og samspil med naturen,
så er der kun et svar…..det skal “man” selv opleve.

Det bemærkes i øvrigt, at stør-fiskeriet ligger i flot samspil med fiskeri efter de 5 laksearter, der i efteråret trækker op
i Fraser River-systemet, ligesom fiskeri efter ørreder er muligt på denne årstid.

Tænker du i øvrigt i Fraser River systemet, så er der også mulighed for fravristen af en steelhead
– bedste sæson er hér juli/august – og der er således tale om, at der kan opleves et endog særdeles nuanceret fiskeri i denne del af British Columbia. *
Hér fristes jeg til at sige… rigtig god tur !

Nå, men efter at have set 5 mand på filmen bære (de forsøger ihvertilfald) en 272 cm. lang stør – anslået 230-250 kilo
– hersker der ingen tvivl om, at der hér er tale om, at størfiskeriet har storvildt-fiskeristendenser ala “den gamle mand og havet”,
om end det altså hér er River Fishing, ligesom fiskene rent faktisk landes … til sidst.

Breathtakingis the word for the film og lur mig … den har klasse, den har filmisk klasse og Niels Vestergaard formår endnu engang,
at få oplevelserne ind i stuen. Der er puls, sjæl .. og jeg trænger endnu engang til, at komme til British Columbia.

Fiskefilm når det er bedst … køb/se og føl “Stør i Canada”.

169 kroner og det er billigt for en klassefilm, som bestemt er noget af det bedste af det bedste indenfor fiskefilm og oplevelsesdimensionen.

Nå, men som skrevet og sagt så mange gange
… det var en fed fed film. Køb den før din nabo.

6 ud af 6 fisk
Per Jacomo – Himmelev

Anmeldelse:
Af Jens Riis – www.scandicangler.com

Jeg er blot en ganske almindelig mand.
Jeg fanger sjældent fisk af en størrelse, der er værd at berette om og finder i stedet min fornøjelse i let grej, stilhed og et roligt tempo.
Så en film fra Niels Vestergaards produktionsselskab, Wide Open Outdoor Film, om fiskeri efter gigantiske stør fra hurtigtgående motorbåde burde ikke vække min interesse.
Men det endte den alligevel med at gøre.

Filmen ’Stør i Canada’ foregår på Fraser River i den canadiske delstat, British Columbia, hvor den hvide stør har haft hjemme i millioner af år.
Området omkring Fraser River er ikke klassisk, canadisk vildmark, men det storslåede landskab omkring floden lægger alligevel en smuk baggrund til det fleste af filmens scener.

For ganske få år siden var den hvide stør i Fraser River næsten udryddet, men en totalfredning
og en målrettet indsats for at oparbejde vigtig viden om støren og dens levevis i flodsystemet har efterhånden båret frugt i form af en stor og stabil bestand.

Alt dette beretter guiden, Fred Helmer, om i interviews med turleder Jörgen Larsson, og den obligatoriske mærkning og registrering af fiskene
demonstreres da også i forbindelse med fangsten af en mindre stør. Denne velfortalte historie om redningen af en udrydningstruet fiskeart
hæver filmen over den standardfiskefilm, som både den temmelig konforme disponering og lydside ellers kunne have forårsaget.

Der fanges selvfølgelig fisk af kolossale dimensioner undervejs i filmen ­ vi snakker over 200 kilo
– og uanset mine præferencer for let fiskeri, så er det altså fascinerende at se så store fisk gå lodret ud af vandet for at ryste krogen af sig.
Niels Vestergaard forstår at indfange fiskene og stemningen under fighterne, så man næsten mærker dunkene i stangen hjemme i stuen.

Gennemgang af det specielle grej og agn berøres kun overfladisk i selve filmen, men det gennemgås yderligere i et separat afsnit,
der kan vælges fra DVDens menu. Her kan man også vælge dansk eller svensk tekst til den danske speak og til Jörgen Larssons i øvrigt blændende engelsk.

Én lang parade af fightscene på fightscene med den ene store fisk efter den anden kunne let have efterladt
’Stør i Canada’ som en langtrukken fiskefilm på standardniveau. I stedet har Niels Vestergaard produceret tre kvarters film,
hvor også lokale eksperter har ordet en stor del af tiden, og hvor baggrunden for det seværdige fiskeri bliver forklaret.
Alene af den grund er filmen absolut anbefalelsesværdig.

af Jens Riis