Krybende fredløs – Lysimachia nummularia

Kaldes også for Pengebladet fredløs.

Den har en rig blomstring af små gule blomster, dens friskgrønne små blade vokser i ranker.

Denne plante breder sig kraftigt og er yderst velegnet til at dække de grimme bassinkanter, den ligefrem kryber hen over sten og andre lave genstande.

Når stænglerne kryber frem, skydes der rødder ud fra bladhjørnerne for at få fodfæste.

Ved deling af rødderne skal stænglerne være fugtige.

Hvis du klipper stænglerne af med rødder om foråret og sætter dem et andet sted vil planten vokse hurtigere.

Men ellers kan du klippe stænglerne af uden rødder hele året rundt.

Den må ikke tørre ud.

Krybende fredløs – Lysimachia nummularia

Blomstringstid
fra sent forår til sommeren
Vanddybde
0-5 cm
Plantestørrelse
0-5 cm
Formering
deling