Tordenvejr over havedam

Tordenvejr over havedammen

Tordensky over din havedam

Tordenvejr kan også have en stor og uheldig effekt på havedammens iltindhold.

Tordenvejr over havedammen

Torden kan også have en stor og uheldig effekt på havedammens iltindhold.

Når en tordensky passerer hen over bassinet, med dertil hørende fald i barometerstanden, lettes trykket på gasarterne i bunden af bassinet som derefter bryder frem og bobler op gennem vandet med et konstant forbrug af bassinets værende ilt.

I løbet af få øjeblikke ligger de iltkrævende fisk på vandoverfladen.

I særlig grove tilfælde kan hele fiskebestanden gå tabt.

Kan fisk tåle tordenvejr over bassinet

Nogle iltkrævende fisk, f.eks. stør, tåler ikke et lavt iltindhold og vandet skal derfor være konstant godt iltet.

Jeg vil anbefale at du, især hvis du har stør eller andre iltkrævende fisk i dammen, anskaffer dig en luftpumpe.

Se Luftpumperne her