Tusindblad – Myriophyllum aquaticum

Den kræver en meget næringsrig og kalkfattig undergrund.

Er en god vandrensende plante.

Trives bedst i stillestående vand.

Den breder sig meget og danner ideelle skjulesteder for fiskeyngel.

Den vokser op over vanoverfladen

Tusindblad – Myriophyllum aquaticum

Blomstringstid                       juni-august

Vanddybde                           10-50 cm

Plantestørrelse                     op til 10 cm over vandoverfladen