Zeolit i havedamsfiltret

Zeolit i havedamsfilter

Zeolit kan bruges i nogle havedamsfilter

Zeolit binder fosfor, så algerne har svært at overleve

Zeolit er et mineral, der binder fosfor, så algerne ikke har så meget at leve af.

Bruges i nogle af de store filtre, for eksempel Biotec Screenmatic.

Sælges i poser á 10 kg, som rækker til selv de største filtre.

Disse sten er effektive mod de giftige affaldsstoffer som Ammoniak og Ammonium, algernes vækst vil mindskes noget, men zeolitten kan udskiftes jævnligt eller genbruges, fordi den har en vis begrænsning i absorbering af affaldsstofferne.

Hvis den ikke udskiftes eller fjernes efter producentens deklaration, kommer nogle af de farlige bakterier tilbage i bassinet.

Ved opstart af biofiltret er zeolitten først og fremmest nyttig og kan aflaste filtret i det første stykke tid, før filtret er kommet op på sin normale ydelse.

Sæt en kurvfuld med Zeolit i filtret for at absorbere affaldsstofferne fra bassinet, det binder effektivt kvælstofforbindelserne, såsom ammonium

Zeolit er ideelt til opstart af bassiner hvor bakteriekulturen endnu ikke er blevet etableret.

Det er også velegnet til rensning af forurenede bassiner og forebyggelse af alger.

 Zeolitten kan ikke overdoseres.

Husk at tage Zeolitten ud af plastikposen og genplacere stenene i kurven.

Zeolittens holdbarhed i filtret kan være 3-6 uger – dog betinget af havedammens forureningsgrad.

I en vis udstrækning kan det genoplades ved at lægge det i en kraftig saltopløsning.

Læg Zeolitten i en 5 liters spand med vand og tilsæt 30 gram salt(natriumklorid).

Lad det stå et døgn, hvorunder Zeolitten frigøres.

Derefter skal det skylles omhyggeligt med almindeligt postevand, inden det genanvendes.

Effektiviteten efter regenereringen vil dog gradvis aftage alt efter vandets kemiske reaktion.

Zeolitten har nu frigjort Ammonium og Ammoniak, stenene har optaget Natrium fra saltet og er klar til genbrug.

Der må ikke komme salt i havedammen (mod parasitter) samtidigt med at zeolitten er i filtret, dette vil frigøre affaldsstofferne så de kommer tilbage i bassinet og vil føre til en massedød blandt fiskene.