Sumpplanter – fra A – J

Engkabbeleje gul og hvid blomst

Engkabbeleje gul og hvid

 • Blomstringstid....... april - juni
 • Vanddybde............ 0 - 5 cm
 • Plantestørrelse.....30 - 40 cm
 • Formering................ sideskud
 • Hårdførhed.............. Meget god
 • Disse to planter er forskelligeLÆS MERE
  Græsbladet kalmus til havedammen

  Græsbladet kalmus

 • Blomstringstid....... jun - aug
 • Vanddybde............ 0 - 30
 • Plantestørrelse.....80 - 100 cm
 • Formering................ deling
 • Hårdførhed.............. god
 • God enkeltplante ved bassinet LÆS MERE

  Sumpplanter og vandplanter vejledning

  Der findes mange forskellige sumpplanter med mangfoldige farver.

  De er flotte når de blomstrer i pragtfulde farver, de mange forskellige bladforme og bladstrukturer giver en oplevelse af naturens idyl i din havedam.

  Der er forskel på hvor dybt sumpplanter kan tåle at stå  – nogle tåler kun at stå i fugtig jord.

  Det er vigtigt at huske, at kun vandplanter  er egnet til havedamme.

  Selvom have- og vandplanternes navne er ens må almindelige haveplanter ikke bruges i havebassiner.

  Der er dog nogle sumpplanter som kan trives udenfor bassinets kant, fx Hvid Engkabbeleje, den kan vokse i et fugtigt og veldrænet bundlag.

  Høje sumpplanter

  –  For at stabilisere plantekurven er det er godt at lægge en tung sten i plantekurven, fordi nogle af de høje sumpplanter kan vælte i vinden.

  Kurven skal være lidt større for at have plads nok til  både plantejord og sten.

  Se videoen om plantning af sumpplanter her på Havedammen.dk

  Se hvordan du planter på vores video guide

  Sådan plantes sumpplanter guide

  Vent til der ikke længere er risiko for nattefrost.

  Den bedste periode for udplantning er i slutningen af april/midten af maj til slutningen af september.

  Ved købet er sumpplanten plantet i en speciel salgskurv som ikke er egnet til havedammen.

  Planten skal omplantes i en rigtig plantekurv til havedamme.

  Springer du omplantningen over så er der risiko for at planten kvæles og rådner kort tid efter.

  9 tips om plantning af Sumpplanter vejledning

  1. Tjek at rodklumpen har hvide rødder og at rodnettet ikke er sammenfiltret. når du tager planten ud af salgskurven.
  2. For at undgå at jorden skylles ud i dammens vand skal plantekurven beklædes med et plantetæppe, dette kan købes i plantekurvens størrelse, eller i store stykker du selv kan klippe til.Læg plantetæppet i netkurven så det når et par cm op over kanten.
  3. Brug den specielle jord-/lerblanding, som kan købes hos havedamsforhandleren (Der er ingen næring i havedamsjorden)Bruger du jord med for meget næring, så er du sikker på at få store problemer med vandkvaliteten, med fiskedød til følge.
  4. Fyld kurven ca. to tredjedele med den næringsfattige jord, lav et hul i jorden som plantens rodklump og rødder kan puttes i.Placer en gødningskugle tættest muligt på rodklumpen.Brug aldrig almindelig plantegødning – det dræber dine fisk!Vær opmærksom på, at når du sætter planten ned i jorden må rødderne ikke bøje opad så ansatser til nye skud kommer til at ”sidde frit”
  5. Kurven efterfyldes med jord op til kanten og jorden trykkes ganske let til omkring planten.
  6. Skær det overskydende plantetæppe af på højde med plantekurvens kant.Hvis det er en stor plantekurv bøjes plantetæppet indad.Jorden i potten må ikke dækkes helt af tæppet, der skal være god  plads til at evt. nye skud kan skyde frem.
  7. Dæk jordoverfladen i kurven med sten, så fiskene ikke kan rode i plantejorden.
  8.  Fyld et kar/spand med vand og sænk plantekurven ned så vandet når op til plantekurvens kant.Nu bliver jorden rigtig gennemvædet og efter 15 minutter kan du placere planten i bassinet.Hvis du ikke venter, risikerer du at vandet i havedammen bliver meget grumset af den let tørre jord i kurven.

  Deling af jordstængel

  Vandplanter vokser som regel hurtigt, enkelte planter breder sig måske for meget og skal beskæres 1-3 gange på en sæson.

  Del planten op i stedet for at beskære den.

  Tag planten op og kig grundigt på dens rødder før du deler den.

  Alle dele skal indeholde mindst en knop og nogle friske unge rødder.

  Formering af sumpplanter

  Det er nemmere at formere sumpplanter end haveplanter.

  Fordelen er at sumpplanten har sine rødder i vand eller i fugtig jord, dette nedsætter risikoen for udtørring.

  Derimod skal haveplanter vandes ofte fordi deres rødder hurtig kan udtørre.

  Sumpplanter med flere rodklumper er de nemmeste at formere.

  Du kan dele rodstokken (Rhizomet) i flere stykker med hænderne.

  Men sørg for at der sidder rødder på hver rodstok.

  Skær alle overflødige blade, rødder og råddenskab af. Rodstokke uden nye skud kasseres.

  Såning med frø

  Først og fremmest skal du vente på at frugten på planten modnes.

  Når høsttiden nærmer sig bør du hver dag tjekke planten.

  Frøene skulle nødigt bliver blæst væk før du får dem indsamlet.

  Så frøene i en frøbakke med speciel vandplantejord, den kan købes hos havedamsforhandleren.

  Jorden skal holdes konstant fugtig under hele vækstforløbet.

  Frøene spredes tyndt henover den fugtige jord i plantebakken og dækkes til med et meget tyndt lag jord eller grus.

  For at holde jorden fugtig skal der i frøbakkens bund altid være vand.

  Når frøene begynder at spire med to til tre blade, skal de prikkes ud som man også gør ved andre haveplanter.

  Hele processen skal foregå i et frostfrit miljø. Drivhus eller mistbænk er velegnet til dette formål.

  Læs om Nøkkerose

  Læs om Flydeplanter

  Læs om undervandsplanter til havedamme