Blødt eller hårdt vand i havedammen

Blødt eller hårdt vand i havedammen

Fotos af Eva Elijas fra Pexels

Blødt vand er dårligt for vandmiljøet i havedammen

Vandets hårdhed har stor indflydelse på et stabilt havedamsmiljø.

Ionerne i vandet bestemmer hårdheden.

Ingen ioner giver helt blødt vand, mange ioner giver hårdt vand.

Hårdt vand har en god indflydelse på vandmiljøet, hvilket betyder det har en god bufferevne.

Vandet kan optage og afgive H+ ioner uden at pH-værdien påvirkes nævneværdigt.

Vandets stabile bufferevne gør at de vigtige bakterier har bedre vilkår til at nedbryde affaldsstofferne.

Blødt vand er ionfattigt og har næsten ingen bufferevne.

Det skaber en dårlig vandkvalitet og det bliver let surt, dermed en dårlige pH-værdi.

Testsæt til at måle blødt/hårdt vand, købes hos dyre- eller havedamsforhandlere.

Hårheden betegnes som:

0°-6° dH Blødt vand

6°-12° dH Mellemblødt vand

12-18° dH Mellemhårdt vand

18°-25°dH Hårdt vand

25°- → dH Meget hårdt vand

De fleste fisk trives godt og uden problemer i mellem hårdt vand.

Selv i hårdt vand stresses fiskene mindre og kan sagtens vænnes til vandet.

Ved påfyldning af vand fra vandhanen er vandet normalt mellem hårdt.

Det lokale vandværk kan oplyse dig om vandets hårdhedsgrad, eller brug et testsæt.

Hvis du har en ionbytter (demineraliserer vandet) installeret inde i huset for at hindre til kalkningen af rørene, vil den gøre vandet uegnet til brug i havedammen.

Du må så tappe vandet før ionbytteren i dit hus.

Vand i regntønden er blødt vand og er ikke egnet til havedammen.

Tal med din forhandler om dette

Copyright © 2004 – 2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk