Kan fisk føle smerte

kan fik føle smerte - Photo by Tomáš Malík from Pexels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gruppe britiske forskere mener at fisk faktisk kan føle smerte

Mon ikke de fleste, som jævnligt har en fiskestang i hånden, har prøvet at rode sig ud i som mener, lystfiskeri påfører fisken unødig smerte?

Og mon ikke også mange har argumenteret med, at ”fisk ikke kan føle smerte”?

Nu mener en gruppe britiske forskere fra Roslin Institute og University of Edinburgh at have leveret beviset for,

at fisk faktisk kan føle smerte. Andre forskere er imidlertid meget uenige i denne konklusion.

Evnen til at føle smerte er uløseligt bundet sammen med bevidsthed, og det er hjernen hos fisk ikke konstrueret til.

De nye undersøgelser, som er foretaget på regnbueørred, gik i første række ud på, om man kunne finde nervecentre (såkaldte nociceptorer), som reagerer på skadelige påvirkninger af fiskens væv.

Det kunne man, og disse nociceptorer svarer til, hvad man kan finde hos padder, fugle og pattedyr, inklusiv mennesker.

Nu er det jo i sig selv ikke nok til at påvise, at fisk føler smerte, og hvad er smerte egentlig?

Hvis fisken blot reagerer med en kortvarig refleks på en påvirkning, f.eks. ved at prøve at flygte, når den mærker en krog i munden, så kan man vel egentlig ikke kalde det smerte.

I stedet må man opfatte det som en mekanisk reaktion for at undgå noget, som kan være skadeligt for fisken.

Forskerne bag undersøgelsen har derfor defineret smerte som en påvirkning, som decideret får fisk til at ændre adfærd på en måde, som ikke blot kan tolkes som en ren refleks.

For at undersøge, om fisk reagerer på en måde, som efter denne definition kan tolkes som smerte, prøvede man at sprøjte såvel eddikesyre som gift fra bier ind i læberne på nogle af fiskene.

Fik fisk til at ændre adfærd.

Dette fik fiskene til helt at ændre adfærd, og blandt andet forsøgte de at gnubbe læberne mod gruset på bunden eller mod bassinkanterne.

Desuden tog det 3 gange så lang tid, før fiskene igen ville tage føde til sig, sammenlignet med en kontrolgruppe af fisk, som blot havde fået sprøjtet saltvand ind i læberne eller kun var blevet stukket med injektionssprøjten uden at få noget sprøjtet ind.

Samlet mener forskerne, at resultaterne leverer beviset for, at fisk kan føle smerte.

Andre forskere er imidlertid meget stærkt uenige i denne konklusion.

Således har Prof. James D. Rose fra University of Wyoming, USA, udsendt en pressemeddelelse, hvor han tager skarpt afstand fra de væsentligste konklusioner i den britiske undersøgelse.

Kort fortalt går kritikken på, at selve definitionen af smerte er fejlagtig.

For at kunne føle smerte, kræver det også evne til bevidsthed.

Fisks hjerne har ikke de centre for bevidsthed, som findes hos højere hvirveldyr.

Samlet mener James D. Rose, at den britiske undersøgelse ikke viser andet, end at en fisks reaktion på noget, som er skadeligt for den, kan vare i længere tid.

Dette indebærer imidlertid ikke noget som helst bevis for, at fisk kan føle smerte.

Flere oplysninger om undersøgelsen kan findes på hjemmesiden for det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences.

Undersøgelsen har skabt stor debat, og European Anglers Alliance (EAA) har samlet et omfattende materiale, inklusiv James D. Rose’s kritik, på deres hjemmeside

Af: Michael M. Hansen,
Danmarks Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for Ferskvandsfiskeri
www.fiskepleje.dk

Læs også om Fiskens anatumi på Havedammen.dk