Rudskalle

Rudskalle i havedam

Copyright Fotograf : F. Ingemann Hansen / www.akvariefotografen.com 

Rudskalle – Scardinius erythrophthalmus

Den har en smal men høj krop.

Farven er metallisk orange til gul med en tydelig rødfarvning på finnerne.

Rudskaller har 40-43 stk. store skel, langs med sidelinien.

Bugen er sølvfarvet og øjet er let gyldent (den almindelige skalle har røde øjne).

Bugfinnerne er fæstede længere fremme end rygfinnerne.

Udbredelsen af Rudskalle

Den findes i Skandinavien, men ikke i det nordlige Sverige eller Norge.

I hele Europa, men ikke i Spanien, Portugal eller det nordlige Skotland.

I naturen befinder den sig bedst i langsomt flydende og rolige lavvandsområder, hvor der er masser af vegetation.

Rudskalle størrelse

Den kan blive op til 45 cm med en vægt på ca. 2 kilo.

I havedamme bliver den normalt 20-30 cm.

Gydningen foregår i maj/juni, den er først kønsmoden når den er 2-3 år.

Den leger i grupper og er yderste produktiv vedrørende æglægning.

De 100.000-200.000 stærkt klæbrige 1,5 mm æg fasthæfter sig på vandplanterne indtil blommesækken er fortæret.

Afhængigt af temperaturen klækkes de efter 3-10 dage.

Trives bedst i det øverste vandlag i havedammen

I havedammen trives den bedst i det mellemste og øverste vandlag.

Om vinteren søger den dybere vandlag og den kan tåle temperaturer nær frysepunktet.

Da det er en stimefisk bør den holdes sammen med 10-15 individer af rudskaller.

Holdes den som enkelt individ bliver den sky og holder sig oftest skjult mellem planterne.

I damme med emder tilslutter rudskallen sig disse hurtigt svømmende stimefisk uden problemer.

Den er af natur meget agtpågivende så den bliver ikke lige så fortrolig med mennesker som koi eller stør.

Når der ligger flydende foder på vandoverfladen smutter den op og snupper fodret og med en hurtig vending svømmer den hastigt tilbage i sikkerhed.

Da den er mistroisk overfor nye ting kommer den sjældent på kattens menu.

Hvis du har en havedam med masser af planter, vil jeg ikke anbefale dig at anskaffe rudskaller.

Hvis du har algeproblemer og påtænker at bruge rudskalle til algebekæmpelse, bør du tænke over at når algerne ”muligvis” er væk – så er planterne det også.

Rudskallens foder

Rudskalle er en planteædende fisk som sagtens kan drage paralleller med græskarpen.

Dens føde består af blade, såsom tusindblad, vandak af andemad, trådalger, kiselalger og plantefrø som lander på vandet.

Udover planter kan den supplere foderet med insekter, snegle og fiskerogn.

Rudskallen er en altædende fisk, den er derfor også villig til at spise mange af de fodertyper der findes på markedet i dag.

Copyright © 2003 Benn Ebbesen / Havedammen.dk