Dårlig vandkvalitet giver skum på vandet

Skum på vandet fra springvand eller vandfald

Der er for mange skumbobler på vandoverfladen, skumboblerne dannes fra springvand, vandfald og lignende

Grunden til skum på vandoverfladen er at en stor mængde af protein-stof som udskilles fra fiskene, er for stor til at det biologiske filter kan omsætte den.

Derfor går Proteinet til overfladen og danner skumbobler

Overfodring kan også være problemet

Ammoniak i havedammen

Ammoniak kommer fra fiskene, det er et affaldsprodukt som udskiller sig fra gællerne og urinen.

Det er meget giftigt, selv ved små mængder kan der være en stor risiko for en forgiftning.

En lille koncentration af Ammoniak i vandet kan efter få dage give fiskene udslæt og bylder.

Med lavere koncentrationer, skal ammoniakken fjernes ved at vandet beluftes i filter systemet

Under normale omstændigheder vil der altid være bittesmå mængder Ammoniak som hurtigt omdannes til det ufarlige Ammonium.

Ved en vandtemperatur på 20 grader celsius og en pH-værdi på 7, vil den giftige Ammoniak omdannes til den uskadelige Ammonium. *

Ved en pH-værdistigning til 9, vil 60% forblive direkte giftig Ammoniak.

Med så store koncentrationer bør der udskiftes 2/3 del af vandet med det samme.

Med lavere koncentrationer, skal ammoniakken fjernes ved at belufte vandet i filter systemet.

Ved en hurtigere fjernelse af den skadelig Ammoniak, bør der hældes noget bakteriekultur i filteret – også kaldetBio start.

I et perfekt biologiske filter vil der sort set ikke kunne konstateres ammoniak, og mængden af nitrit vil være meget lille, derimod vil nitrat indholdet være større.

Brug et testsæt til dit vand i havedammen

Testsæt ammoniak

Testsæt ammoniak

Brug et testsæt for at måle vandes værdier, hermed kan du finde årsagen til dine problemer med vandkvaliteten

God vandkvalitet er en nødvendig forudsætning for trivsel i havedammen, uden skum på vandoverfladen.

På Koishopper kan du se diverse testsæt.

VAND PR. TIME

At en for lille del af havedammens vand passerer det biologiske filter pr. time, og derved dannes der skumbobler.

FOR LIDT ILT I VANDET

De biologiske nedbrydningsprocesser af affaldsprodukter kræver ligeledes ilt for at fungere, hvis vandet er dårligt iltet vil disse processer forløbe med nedsat effekt.

Når vandets temperatur stiger, falder vandets iltindhold imidlertid og det betyder, at varme, stille sommernætter bliver iltindholdet reduceret, især i bassiner, der er tæt besat med fisk og planter.

Et pludseligt fald i barometerstanden, som det f.esk. sker inden et tordenvejr, kan have en stor effekt på iltindholdet i havedammen.

Om natten forbruger planter og alger mere ilt end normalt, jo flere planter i bassinet, jo mere ilt skal der til i dit havebassin.

Derfor er en luftpumpe en nødvendig til din havedam, som er havedammens lunger

Løsning på ilt problemet:

Sprøjterøret skal justeres i biofilteret, jo mere det plasker, jo bedre.

Ved at tilføre luft i bunden af filtret via en luftpumpe, kan nedbrydningshastigheden øges til det 4 dobbelte

Læs mere om Luftpumper